Endüstriyel Alanların Endüstriyel Parklara Dönüşümü

Sertaç KAYA, Özgür YERLİ, Selen DÖNER
6.935 1.645

Öz


Kent içerisinde var olan ve zamanla ekonomik ömrünü yitirmiş, işlevini kaybetmiş endüstriyel alanların yeniden kamuya kazandırılması amacıyla, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında farklı kullanım tipleri ile yeni kullanım alanlarına dönüştürülmesi gerektiği son dönemlerde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde popüler bir hale gelmiştir. Sanayi alanlarının dönüşümünde hem kamusal yararı göz önünde bulunduracak hem de kentsel tasarım projeleri ile kent halkının yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacak dönüşüm projelerine gereksinim olduğu kuşkusuz açıktır. Kentsel dönüşümlerle kentin dokusu yaşanabilir bir şekilde yeniden inşa edilirken diğer taraftan çağdaş şehircilik ilkelerine göre daha yaşanabilir bir kent yaratılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde endüstriyel dönüşüm kavramı henüz yeni bir kavramdır. Fakat bilinmektedir ki kente kimlik kazandıran, onu geçmiş ile bir arada tutan, kent belleğinin saklı kalmasına büyük katkı sağlayan en büyük parametrelerden birisi de yapılardır. Bu anlamda konut bölgeleri dışında en önemli yapı birimlerini endüstri yapıları oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında kentte ve kentlilerin geçmişinde izler bırakan endüstri yapılarının/mekânların işlevlerini tamamladıktan sonra kente ve kentlilere geri kazandırılabilme olanakları üzerinde durulmuştur. Böylelikle hem kent, eski kullanımın ardından yeni bir kullanıma sahip olmuş olacak hem de kentin tarihinde izler bırakan yapılar/mekânlar tarihe gömülmemiş, aksine adeta kent belliğini diri tutan bir yapıtaşına hatta belki de landmark (kent simgesi) haline dönüşmüş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel alan, Dönüşüm, Kent, Park.


Anahtar kelimeler


Endüstriyel alan, Dönüşüm, Kent, Park

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


F. Başkaya, A. Yıldızcı, itüdergisi/a, 10(1) (2011) 116-124

B. Yerliyurt, E. Aysu, MEGARON YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 3(2) (2008) 194-205

H. Saygı. Kent İçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model: İzmit Sekapark, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, (2008)

D. Oğuz, H. Saygı, N. Akpınar. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2), (2010) 157-167

H.B. Tolga. Endüstriyel Alanların Dönüşümü, Kentsel Mekana Etkileri: Beykoz Kundura Ve Deri Fabrikası İçin Bir Dönüşüm Senaryosu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, (2006)

H. Büyüköz. Kentsel Mekanda İşlevsizleşen Sanayi Alanlarının Park Alanlarına Dönüştürülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, (2013)

N. Koçan. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), (2011) 124-138

Anonim, 2015a. www.kocaeli.bel.tr/images/Content/3dSanaltur/kocaeli360SanalTur/seka/ (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015b. www.kocaeli.bel.tr/images/Content/3dSanaltur/kocaeli360SanalTur/seka/ (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015c. http://tr.wikipedia.org/wiki/Landschaftspark_Duisburg-Nord (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015d. assets.latzundpartner.de/media/cache/c0/01/c00188182e399c 3391495eb77287277d.jpg (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015e. en.wikipedia.org/wiki/Battersea_Power_Station#2012_redevelopment_plans,

(Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015f. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Battersea_Power_Station_in_ London_%282006% 29.jpg, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015g. http://tr.wikipedia.org/wiki/Havagaz%C4%B1 (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015h. www.izmir.bel.tr/Kultursanat/EtkinlikMerkezleri/TarihiHavagaziFabrikasi (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015i. www.haberaile.com/pictures/news/havagazi-restorasyonuna-bir-odul-daha-59908.jpg (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015j. http://tr.wikipedia.org/wiki/Maltepe_Havagaz%C4%B1_Fabrikas%C4%B1, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015k. http://www.goethe.de/ins/tr/ank/pro/urbanspaces/web/gasfabrik_1_gr.jpg, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015l. http://tr.wikipedia.org/wiki/High_Line_%28New_York_City%29, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

S. Kaya. Amerika Fotoğraf Arşivi (2014).

Anonim, 2015m. http://zonguldak.bel.tr/lavuar-alani-duzenlemesi.html, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

Anonim, 2015m. v3.arkitera.com/UserFiles/Image/competitionproject/zonguldak/01odul.jpg, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

E. Tezcan, 2015. http://www.hafelegateway.com/2015/04/24/post-endustriyel-park/, (Erişim tarihi: 2nd of June, 2015).

E. Ö. Aydın. Mimarlık Dergisi, 378, (2014)

Anonim, 2015m. tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Lokomotif_ve_Motor_Sanayii_ A.%C5%9E, (Erişim tarihi: 1st of March, 2015).

R. Keleş. Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, ISBN: 978-975-533-053-2 (2008)

P. Köylü, T.D. Kiper. Kent Kimliğini Oluşturan Değerler ve Kimliksizleşme Üzerine Örneklemeler, TMMOB PMO Peyzaj Mimarlığı Kongresi 3. Kongresi, Antalya-Türkiye (2007)

M. Yılmaz. Endüstriyel Alanların Rehabilitasyonu, Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2015)

D. Güzel. Kentsel Yenileme Bağlamında Endüstri Alanlarının Dönüşümü Ve Tarihi Seka Fabrikası Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (2010)

C. Uyanık. Sürdürülebilirlik Bağlamında Endüstri Alanlarının Yeniden Kullanımı Ve Adapazarı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, (2011)

H. Dağ, S. Özberk. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), (2012) 147-166

C. Güneri. Sanayi Kentlerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Karabük Örneği,Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi, Ankara (2013)

H. Büyükköz. Kentsel Mekanda İşlevsizleşen Sanayi Alanlarının Park Alanlarına Dönüştürülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, (2013)

E. Güder. Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri Ve Endüstri Bölgelerinin Eko Endüstriyel Parklara Dönüşümü, V. Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara-Türkiye (2013)