Anti-candidal activity of the Lavandula stoechas L. against pathogenic Candida species isolated from the hospital

Bahar GEDİK, Görkem DÜLGER
4.052 1.107

Öz


Bu çalışmanın amacı, beş patojenik Candida türü üzerindeki Lavandula stoechas L. ekstrelerinin antimikrobiyal aktivtesini belirlemektir. Test mikroorganizmaları olarak, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran hastalardan izole edilmiş olan Candida (Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida guilliermondii ve Candida glabrata) türleri kullanıldı. Etil alkol, kloroform ve etil asetat ekstreleri, Soxhlet aracılığıyla bitkiden elde edildi. Bu ekstrelerden 25 ul, 50 ul ve 75 ul si steril disklere emdirildi ve anti-candidal aktivite spektrumları test mikroorganizmaları üzerinde disk difuzyon metodu kullanılarak belirlendi. Kontrol grubu olarak, standart antifungal antibiyotikler (Griseofulvin, Fluconazole, Amphotericin B, Miconazole, Nystatin, Flucytosine, Clotrimazole, Ketoconazole, Itraconazole) kullanıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Sonuç itibariyle, L. stoechas L. bitkisiden elde edilen ekstrelerin standart antibiyotiklerle karşılaştırıldığında oldukça etkili anti-candidal bir aktiviteye sahip olduğu ortaya çıktı. Sonuçlarımıza göre, L. stoechas L. ekstrelerinden elde edilen anti-candidal aktivite standart antifungal antibiyotiklerden çok daha fazladır. Bu yüzden, bu durum bitkinin etnobotanik kullanımını desteklemektedir. Buna ilaveten, alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan bitkinin potansiyel ekstreleri gelecekte Candidemia tedavisi için de kullanılabilecektir

Anahtar kelimeler


Anti-candidal activity, Lavandula stoechas L

Referanslar


MRS. Zaidan, R. Noor, A. Badrul, AR. Adlin, A. Norazah, AI. Zakiah Trop. Biomed. 22 (2)(2005) 165-170.

AC. Goren, G. Topcu, G. Birsel, M. Birsel, Z. Aydogmus, M. PezzutoJ Z Naturforsch.57 (2002) 797-800.

MJ Gamez, J Jimenez,S. Risco, A. ZarzueloPharmazie. 42 (1987) 706-707.

ES. Giray, S. Kirici, A. Kaya, M. Turk, O. Sonmez, M. InanTalanta. 74 (2008) 930-935.

M. Zuzarte, MJ. Goncalves, C. Cavaleiro, JCanhoto, LV. Silva, MJ. Silva, E. Pinto, L. SalgueiroJ. Med. Microbiol. 60 (2011) 612–618.

CM. Collins, PM. Lyne, Microbiological Methods. Butterwords and Co. Ltd., (1987)

JJ. Walsh, Invasive fungal infections: problems and challenges for developing new antifungal compounds. In: Sutcliffe JA, Georgapapadakov NH, eds., Merging Targets in Antibacterial and Antifungal Chemotherapy. New York, Chapman and Hall(1992)

M. Nucci, TF. Queiroz,MT. Alvarado, IN. Tiraboschi, J. Corte, J. ZuritaPlos One.8(3) (2013)e59373.

DA. Said, E. Anaissie, O. Uzun, F. Raad, H. Pinzcowski, S. Clin Infect. Dis.(24) (1997) 1122–1128.

B. Ozturk, S. KonyalıogluJ. of AARI.15 (1) (2005)61-72.

H. Kirmizibekmez,B. Demirci, E. YeşiladaNat. Prod. Commun.4 (7) (2009) 1001-1006.

T. Benabdelkader, A. Zitouni, Y. GuittonChembiodiv.8 (3) (2011) 937-953.

E. Kakkalou, Planta. Med.54 (1988) 58-59.

G. Pintore, M. Usai, P. Bradesi, C. Juliano, G. Boatto,F. Tomi, M. Chessa, R. Cerri, J. CasanovaFlav. Fragr. J. 17 (2002) 15-19.

ML. Balchin,G. RothFlav. Fragr. J. 15 (2000) 391-394.

SG. Jonathan, O. FasidiI Afr. J. Biomed. Res.6 (2) (2003) 85-90.