İnşaat Projelerinin Ağ Diyagramlarıyla Planlanmasında Süre-Maliyet Değişimlerinin Teknoloji Kullanımı Orijininde Analizi

Latif Onur UĞUR, Hakan POLAT, Ümran PEHLİVAN
3.332 1.153

Öz


Büyük bir hızla gelişen dünyada verimli yatırımların hayata geçirilebilmesi için yalnızca fizibilite ve teknik uygulamalar konularının değil planlama ve maliyet yönetimi çalışmalarının da önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ ) tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilen bir toplu konut projesinin farklı planlama-maliyet ilişkileri araştırılmıştır. Bu amaçla metraj ve keşfi çıkartılan projenin sözleşme süresi esas alınarak ve ağ diyagramı (CPM) kullanılarak iş programı yapılmıştır. Bunun ardından proje tamamlanma süresi farklı miktarlarda kısaltılarak alternatif  CPM planlamaları yapılmıştır. Süre  kısaltımları kritik faaliyetlerde yeni teknolojik uygulamalar yapılması esasına göre düzenlenmiştir. Her alternatif proje planı için aylık imalatlar ve istihkak bedelleri hesaplanmış, Net Bugünkü Değer (NBD) yöntemi ile baz proje teslim tarihine taşınmıştır. Proje süre kısaltımlarının getireceği ek maliyetler teknoloji kullanımının maliyetleri olarak hesaplara yansıtılırken, birim kısaltma süresine karşılık gelen tasarruf miktarları da genel giderlerdeki azalmaya eşit kabul edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, projenin ekonomik olarak en uygun olan süreye karşılık gelen ve sözleşmede belirtilen 18 aylık zamanda tamamlanmasının en uygun çözüm olduğu belirlenmiştir. Yazarlar, orta ve büyük ölçekli yapım projelerinin ihalelerinde süre-maliyet etütlerinin yapılmasının minimum maliyetli imalatların gerçekleştirilerek; gerek ülke gerek yapım firmaları bazında optimum çözümler için anahtar nitelik taşıdığı hususunun altını çizerler.


Anahtar kelimeler


Proje planlama, Yapı maliyeti, Kritik Yörünge Metodu (CPM), Net Bugünkü Değer Yöntemi (NBD)

Tam metin:

PDF ÖZET