Araç Yakıt Tankı Montajı için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Murat AYAZ, Koray ERHAN, Ahmet AKTAŞ, Engin ÖZDEMİR, Hüseyin SALİHOĞLU
3.737 1.254

Öz


Otomotiv, sürekli gelişen ve yeni teknolojilerin kullanıldığı, ülke ekonomisinde büyük paya sahip bir sektördür. Otomotiv üreticileri, rekabet güçlerini arttırmak için maliyet ve iş gücü gereksinimini mümkün olduğunca azaltmalıdırlar. Araç üretim bantlarında otomasyon sistemlerinin kullanımının artması ile hem operatör hata oranın düşürülmesi hem de üretimin sürekliliği sağlanmaktadır. Böylece günümüzde ortalama seksen saniyeden daha az sürelerde bir araç üretilmektedir. Otomotiv üretiminde zaman ve süreklilik vazgeçilmez temel gereksinimlerdir. Bu çalışmada araç yakıt tank montajı üzerine yeni bir sistem ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında tasarlanan yakıt montaj sistemi gerek üretimin sürekliliğinin sağlanması gerekse de üretim zamanının kısaltılması açısından klasik yöntemlere göre üstünlük göstermektedir. Bu tür sistemlerin ayrıca iş ve işçi güvenliği açısından da ergonomik olması beklenmektedir.

Anahtar kelimeler


PLC, Otomotiv, Araç Yakıt Tank Montajı, Üretim Sürekliliği, Endüstriyel Otomasyon

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


B. Çengelci, H. Çimen, Endüstriyel Robotlar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2 (2005) 69-78.

İ. Uzay, Ş.Su, H. Sarıkaya, Endüstriyel Otomasyon ve Enerji Tasarrufu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1-2) (1989) 823-830.

M. Ayaz, K. Erhan, E. Taşdemirci, M. Karaçor, Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 178–190.

Ö. Aydoğdu, M. G. Hasırcı, H. Akçay, Bir Entegre Et Tesisinde SCADA Tabanlı Endüstriyel Kontrol Uygulaması, ELECO’08, Bursa-Türkiye, (2008)1.

R. Bayındır, Ş. Demirbaş, A. Bektaş, İ. Çolak, Bir Endüstriyel İşletmede Elektrik Enerjisinin İzlenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1-2) (2008) 154-164.

H. Toylan, H. Kuşçu, Kütle Duyarlı Elma Sınıflandırma Endüstriyel Otomasyon Tasarımı, Electronic Journal of Vocational Colleges, Mayıs (2013) 210-216.

A. Büyükgüçlü, C. Özkök, H. Erdal, İki Malzemeli Ağırlık Dozajlama Sistemi Otomasyonu İçin Scada Yazılımının Tasarlanması, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük-Türkiye, (2009) 604.

Ş. Çavuş, F. Güney, PLC ile iplik numune boyama makinesi otomasyonu, Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce-Türkiye, (2010) 1.

A. Büyükyıldız, PLC Kullanılarak Cam Temperleme Fırınının Otomasyonu, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2) (2007) 247-256.

E. Irmak, A. Calpbinici, N. Güler, Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2) (2012) 123-131.

N. Öztürk, C. Yılmaz, Ağ Tabanlı Endüstriyel Otomasyonda Ağ Gecikmesinin İncelenmesi, 9. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya-Türkiye, (2007) 155.

C. Yılmaz, İ. S. Üncü, Profibus-Dp Ağ Tabanlı Bina Otomasyonu Tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2) (2006) 161-166.

Irmak E., Calpbinici A., Güler N., ”Orta ölçekli bir işletmenin enerji izleme sisteminin tasarlanması”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, 123-131, 2012.

Öztürk N., Yılmaz C., “Ağ Tabanlı Endüstriyel Otomasyonda Ağ Gecikmesinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı, 2007.