Mobil Cihazlara Yönelik Uzaktan Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

Samet EGİ, Hüseyin ÇAKIR
4.238 1.133

Öz


Gelişen teknoloji ile uzaktan eğitimin etkinliği sürekli artmaktadır. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan mobil cihazlar ile uzaktan eğitimin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın uzaktan eğitimin sağlanması bu mobil cihazlarla birlikte ulaşılabilir hale gelmiştir. Ayrıca günümüzde insanların taşınabilir cihazlarını sürekli yanlarında bulundurmaları göz önüne alındığında, bu cihazları eğitim alanında da iletişimi sağlayacak birincil bileşenler haline getirmektedir. Bu çalışmada, mobil ve masaüstü cihazlarda çalışabilecek, kullanıcı kolaylığı sağlayan ve ilgisini artıran, kullanıcılar arasında sesli ve görüntülü iletişim sağlayabileceği bir uzaktan eğitim sistemi geliştirilmiştir. Sosyal ağların insanların üzerindeki etkisi de tasarlanan sistemde göz ardı edilmemiş ve bu ağların genel özellikleri sisteme uyarlanmıştır. Sistem üzerinde oluşturulan kullanıcılar yetkilerine göre kendilerine belirlenen modülleri kullanabilmektedir. Bu çalışmada tasarlanan sistemdeki bileşenler birbirinden ayrı değerlendirilmiş ve bu bileşenleri oluşturmak için birden fazla teknoloji aynı anda kullanılarak hibrid bir yapı elde edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Uzaktan Eğitim, Mobil Öğrenme, WebRTC, SDP, SQL, .NET

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. K. Oran ve Ş. Karadeniz, İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü, Akademik Bilişim’ 07, Kütahya, Türkiye, (2007),1.

U. İ. Atmaca, N. G. Uygun ve M. F. Çağlar, Haberleşme Mühendisliği için Mobil Öğrenme Uygulaması, VII. URSI-TÜRKİYE Bilimsel Kongresi, Elazığ, Türkiye,(2014),1.

Q. Liu , L. Diao ve G. Tu, The Application Of Artificial Intelligence in Mobile Learning,(2010), DOI:10.1109/ICSEM.2010.28 .

GLOBAL DIGITAL, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Social,%20Digital%20&%20Mobile%20Statistics,%20Jan%202014.pdf, (Erişim Tarihi:15 Mart 2015)

A. Hejlsberg , S. Wiltamuth ve P. Golde, C# Language Specification, 1. Baskı, Longman Yayıncılık, (2003).

M. Pilgrim, HTML5 Up and Running,1. Baskı, O'Reilly Yayıncılık, (2010).

A. B. Johnston ve D. C. Burnett, WebRTC: APIs and RTCWEB Protocols of the HTML5 Real-Time, 1. Baskı, Digital Codex Yayıncılık, (2012).

ISO/IEC9075-1:2011, http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53681, (Erişim Tarihi: 15 Mart 2015)

Doubango Telecom, http://webrtc2sip.org, (Erişim Tarihi: 15 Mart 2015)

F. Goncalves, Building Telephony Systems With Opensips 1.6, 1. Baskı, Packt Yayıncılık, (2010).

J. V. Meggelen, L. Madsen ve J. Smith, Asterisk, Future of Telephony, 1. Baskı, O'Reilly Yayıncılık, (2005).