Disiplinlerarası Bir İçerik Olarak Mimarlık

Gamze ŞENSOY, Ruşen YAMAÇLI
5.844 1.382

Öz


ÖZET

Mimarlık, insan eylemlerini karşılamaya ve bu eylemleri sürdürebilmeye yönelik bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bina ve yapıların tasarlanması işidir. Tasarlamak; yeni ürünlerin ortaya konulma süreci olan, yaratıcılık ve bilgi birikiminin büyük rol oynadığı bir ifade yöntemidir. Tasarım ise, ortaya çıkan özgün ürünlerdir. Tasarım ve mimarlık sürekli bir ilişki içinde olan ve dönüşümlü olarak birbirini etkileyen iki olgudur. Tasarım kavramının yanısıra, mimarlığın ilişki içerisinde bulunduğu birçok disiplin de mevcuttur. Bu, mimarlığın disiplinlerarası bir kavram olduğunun göstergesidir. Bu disiplinler, mimarlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek mimarlık olgusunun sürdürülebilirliğini sağlar.

Bu çalışma, mimarlığın ve diğer disiplinlerin birbirleri ile olan ilişkilerini irdelemekte olup, bu disiplinlerin mimarlık kavramına göre olan konumlarını şematik olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Tasarım, Disiplin


Anahtar kelimeler


Mimarlık, Tasarım, Disiplin

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


,3] Y.Gürsel, Mimarlık Nereden Nereye?, Ege Mimarlık Dergisi, 1-2 (1993) 59-61

Vitruvius, Mimarlık Üzerine 10 Kitap, 2005 Baskı, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, (2005), s:9

,38] L.Y.Tokman, Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma Tasarım Yöntem Uygulama, 1.Baskı, Efil Yayınevi, (2012), s:2-23

Le Corbusier, Bir Mimarlığa Doğru, 8.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, (2013), s:49

H.Foster, Tasarım ve Suç, Müze, Mimarlık, Tasarım, 3.Baskı, İletişim Yayınları, (2012), s:33

C. Bremner and P. Rodgers, Design Without Discipline, Design Issues, Massachusetts Institute of Technology, 29(3) (2013)

İ.Tunalı, Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, 4.Baskı, YEM Yayınları, (2012), s:21

İ.Tekeli, Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler, Ege Mimarlık Dergisi, 1-2 (1993) 53-58

D.C. Malloy, http://www.cces.ca/files/pdfs/CCES-PAPER-Malloy-E.pdf, (erişim tarihi: 21 Şubat 2015)

J.Fieser, http://www.iep.utm.edu/ethics/ (erişim tarihi: 14 Şubat 2015)

http://www.sbctc.edu/public/trustees/what_are_ethics.pdf, (erişim tarihi, 21 Şubat 2015)

Ethics Resource Center, http://www.ethics.org/files/u5/CultureSup4.pdf, (erişim tarihi: 21 Şubat 2015)

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche, (erişim tarihi : 04 Ocak 2015)

,16,17] F. Nietzsche, Tarih Üzerine (Çağa Aykırı Düşünceler II), 7.Basım, Say Yayınları (2002)

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Edward_Hallett_Carr, (erişim tarihi: 04 Ocak 2015)

E.H.Carr, Tarih Nedir?, 5.Basım, Birikim Yayınları (1980)

Anonim, http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Margolin, (erişim tarihi: 04 Ocak 2015)

V. Margolin, Design in History, Design Issues, Massachusetts Institute of Technology, 25(2) (2009)

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lhan_Tekeli, (erişim tarihi: 04 Ocak 2015)

İ.Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, 1.Basım, Dost Kitabevi, (1998)

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm, (erişim tarihi: 04 Ocak 2015)

E.J.Hobsbawm, Tarih Üzerine, 3.Basım, Agora Kitaplığı, (2009)

D.M.Newman, Sosyoloji, Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek, 3.Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, (2013), s:6

K.Browne, Sosyolojiye Giriş, 1.Baskı, Say Yayınları, (2014), s:18-57

C.Stangor, http://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf, (erişim tarihi: 15 Şubat 2015)

H.Foster, Sanat Mimarlık Kompleksi, Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği, 1.Baskı, İletişim Yayınları, (2013), s:8

,31] Le Corbusier, Bir Mimarlığa Doğru, 8.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, (2013), s:33-47

M. J. O’Brien, http://cladistics.coas.missouri.edu/pdf_articles/Maschner.pdf, (erişim tarihi: 19 Şubat 2015)

B.Olsen, M.Shanks, T.Webmoor & C.Witmore, http://www.academia.edu/4032608/Archaeology_The_Discipline_of_Things, (erişim tarihi: 19 Şubat 2015)

T.H. Erıksen, F.S.Nıelsen, Antropoloji Tarihi, 1.Baskı, İletişim Yayınları, (2010), s:9-10-22

,36] Deborah L. Nichols, Rosemary A. Joyce, Berkeley Susan D. Gillespie, http://users.clas.ufl.edu/sgillesp/my%20pubs/Is%20Archaeology%20Anthropology%20Chap%201.pdf, (erişim tarihi, 19 Şubat 2015)

R. Lee, http://sociology.morrisville.edu/readings/ANTH101/Anthropology-Introduction.pdf, (erişim tarihi: 20 Şubat 2015)

L.Y.Tokman, Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma, Tasarım, Yöntem, Uygulama, 1.Baskı,

Efil Yayınevi, (2012), s:23

http://anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/73746022/w/Storage/326_2010_2_322_73746022/Homeworks/ina-etmekoturmakdnmek.pdf , (erişim tarihi: 2 Mart 2015)

https://danmorrissey.files.wordpress.com/2010/01/case-study-final.pdf, (erişim tarihi: 2 Mart 2015)