Prediction Of Compressive Strength Of Normal Weight Concrete Including Fly Ash By Using Artificial Neural Network

Ayhan ŞAMANDAR
2.271 682

Öz


Bu çalışmada uçucu kül içeren normal ağırlıklı betonların basınç dayanımı yapay sinir ağları metodu ile tahmin edilmiştir. Modelde 103 adet deney verisi kullanılmış ve model eğitilmiştir. Modeli eğitirken çimento içeriği, su içeriği, uçucu kül miktarı ve slump değerleri girdi olarak ve basınç dayanımı ise çıktı olarak kullanılmıştır. Çalışmada farklı gizli tabaka nöronları farklı ağ yapıları ile çalışılmış ve bunların deney sonuçları ile korelasyonları incelenmiştir. Bir gizli tabaka ve 7 nöron en iyi sonucu vermiştir. Sonuçlar yapay sinir ağlarının uçucu kül içeren betonların basınç dayanımını tahmin etme potansiyelinin olduğunu göstermiştir

Anahtar kelimeler


Beton, Basınç dayanımı, Uçucu kül, Yapay sinir ağları