Biyometrik Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi

Nursel YALÇIN, Filiz GÜRBÜZ
5.162 1.674

Öz


Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımlayarak kimliklendirme yapan sistemlerdir. En yaygın kullanılanları ise parmak izi, el geometrisi, ses, retina, yüz, imza vb. biyometriklerdir. Bu sistemler günümüzde hava alanlarında, fabrikalarda ve yüksek güvenlik gerektiren binalar gibi alanlarda, giriş çıkışları kontrol etmede ya da girilen verileri onaylama gibi süreçlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında yaşam içerisinde bireylerin hayatını kolaylaştıracak akıllı sistemlerde, dijital fotoğraf makinelerinde, e-ticarette, kriminal incelemelerde vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Her bir sistemin kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür teknolojilerin başarısını belirlemek özellikle güvenliğin ön planda olduğu durumlarda kritik faktörler öngörmek çalışmalara yardımcı olacaktır. Bu çalışmada da genel olarak kullanılan biyometrik sistemler araştırılmış ve incelenen güncel çalışmalar içerisinde bu sistemlerle ilgili karşılaşılan sorunlara, biyometrik sistemlerinin birbirlerine göre avantajlarına yer verilmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Biyometrik sistemler, Biyometrik analiz, Parmak izi tanıma, İmza tanıma, Ses tanıma, İris tanıma

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Akçay, H. H. Çetinkaya, Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler. Akademik Bilişim, Malatya, (2011)

H. Arıç, Bulanık Kümelemeli Yapay Sinir Ağları ile Biyometrik Tanıma. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul, (2011)

Barbole, N. Anil, Godase, Milind, Biometric Security Systems: A Comparative Review. Indian Streams Research Journal, 2(8), (2012)

M. Bilgin, Biyometrik Seçim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, (2008)

H. H. Çetinkaya, M. Akçay, Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, (2012)

G. Dede, M. H. Sazlı, Biyometrik Sistemlerin Örüntü Tanıma Perspektifinden İncelenmesi ve Ses Tanıma Modülü Similasyonu. EEBM Ulusal Kongresi, (2010)

E. Derya, Parmak İle Yüz Arasındaki İlişki Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi üniversitesi, Ankara, (2011)

K. Elumalai, M. Kannan, Multimodal Authentication For High End Security. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), 3(2), p687-692, (2011)

B. Eren, Biyometrik Teknolojilerin Etkili Tasarlanması ve Uygulanmasında Yeni Bir Öneri: Multimodel Teknoloji. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, (2009).

B. Ergen, A. Çalışkan, Biyometrik Sistemler ve El Tabanlı Biyometrik Tanıma Karakteristikleri. International Advanced Technologies Symposium(IATS), Elazığ, (2011)

S. Kaymaz, Çevrim Dışı İmza Tanıma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, (2010)

P. Manivannan, Comparative and Analysis of Biometric Systems. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), 3(5), (2011)

V. Nabiyev, Kulak Biyometrisine Göre Kimlik Tespiti. 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, (2009)

B. Nugugi, A. Kamis, M. Tremaine, Intention to Biometric Systems, e-Service Journal, 7(3), p20-46 (2011)

Önen Yıldız H. G., Avuçiçi Esaslı Biyometrik Kimlik Tanıma ve Doğrulama. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, (2010)

D. S. Özer, İristen Kimlik Tanıma. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (2010)

R. Şamlı, M. E. Yüksel, Biyometrik Güvenlik sistemleri. Akademik Bilişim, Şanlıurfa, (2009)

M. B. Tosun, Akıllı Kart ve Parmak İzi Kullanan Geliştirilmiş Güvenlik Sistemi Tasarımı. Yüksek Lisan Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (2009)

N. Yalçın, Konuşmacı Tanıma Teknolojisi Yardımıyla İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerine İlkokuma Yazma Öğretimi için Bir Yazılım Geliştirme. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, (2006).

M. Yıldız, Biyometrik e-Kimlik ile Güvenli Alışveriş Sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, (2010)

V. Nabiyev, M. Ekinci, Y. Öztürk, Avuç İçi Çizgilerine Göre Biyometrik Tanıma, Elektrik-Elektronik – Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, (2003)

B. Ergen, A. Çalışkan, Biyometrik Sistemler ve El Tabanlı Biyometrik Tanıma Karakteristikleri, 6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, (2011)

O. Meral, Doğrusal Öngörülü Kodlama ve Adaptif Algoritma Tabanlı Konuşmacı Tanıma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2008