Ofis Kağıtları Üzerindeki Mürekkep Giderme İşleminin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analizi

Selim KARAHAN, Arif KARADEMİR, Engin GÜVENDİ
3.768 1.259

Öz


Bu çalışmada, yüzdürme metoduna göre mürekkep giderme işlemi uygulanmış baskılı ofis kâğıtları üzerinde taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntü analizleri yapılmıştır. Bu işlem için öncelikle bazı kimyasallar ile enzimler kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca ultrasonik enerjiden de faydalanılmıştır. Çalışmada baskılı ofis kağıtlarının hamurlaştırma ve ardından uygulanan yüzdürme işlemi sonrası elde edilen numunelerden örnekler alınarak taramalı elektron mikroskobu yardımıyla (SEM) görüntü analizleri yapılmıştır. Bu analizler sayesinde baskılı ofis kağıtlarınına uygulanan ultrasonik, kimyasal katkılı, kimyasalsız ve enzim katkılı işlemler sonucu lif ve tonerde meydana gelen değişimler gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taramalı elektron mikroskobu (SEM), Enzimler, Mürekkep giderme, Ultrases


Anahtar kelimeler


Taramalı elektron mikroskobu (SEM), Enzimler, Mürekkep giderme, Ultrases

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


B.K. Bajpai, Solving The Problems of Recycled Fiber Processing With Enzymes: Bioresources, 5 (2) (2010) 1311-1325.

P.H. Brodeur, J.P. Gerhardstein, Overview of Applications of Ultrasonics in the Pulp and Paper Industry: Instute of Paper Science and Technology: Proceedings of IEEE International Ultrasonics Symposium-Proceedings, Sendai, Japan, October.1 (2) (1998) 809-815.

Ingede Test Method 1. 2007. Test Sheet Preparation from Deinked Pulp for Measurement of Optical Characteristics, International Association of the Deinking Industry.

Ingede Test Method 2. 2007. Measurement of Optical Characteristics of Pulp and Filtrates From Deinking Process, International Association of the Deinking Industry.

Ingede Test Method 11. 2007. Assessment of Print Product Recyclability -Deinkability Test, International Association of the Deinking Industry.

A. Karademir, M. Akgül, A. Tutuş, Kağıt Endüstrisinde Enzim Kullanımına Genel Bir Bakış, Enzimlerin Kabuk Soyma, Liflerin Modifikasyonu, Çözünebilir Kağıt Hamuru ve Selüloz Üretiminde Kullanımı: KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, 5 (2002) 61-71.

M.A. Pelach, F.J. Pastor, J. Puing, F. Vilaseca, P. Mutje, Enzymatic Deinking of Old Newspapers with Cellulase: Process Biochemistry, (2003) 1063-1067.

P. Skals, A. Krabek, P. Nielsen, H. Wenzel, Environmental Assesment of Enzyme Assisted Processig in Pulp and Paper Industry: Int LCA Case Studıes, 13 (2) (2008) 124-132.

Tappi T 205 sp-95, 1998. Forming Handsheets for physical Test of Pulp, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 211 om-85, 1992. Ash in Wood and Pulp, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 1.

Tappi T 402-om-88, 1992. Standart Conditioning and Testing Athmospheres for Paper, Board, Pulp Hand Sheets and Related Products. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 403 om-91, 1992. Bursting Strength of paper. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 404 om-87, 1992. Tensile Breaking Strength and Elongation of Paper and Paperboard (using pendulum-type tester) Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 411 om-89, 1992.Thickness (Calipler) of Paper, Paperboard and Combined Board Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 412-om-90, 1992. Moisture in Paper and Paperboard. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 547 om-12, 1992. Air Permeance of Paper and Paperboard, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

D. Tatsumi, T. Higashihara, S. Kawamura, T. Matsumoto, Ultrasonic Treatment to Improve the Quality of Recycled Pulp Fiber: Journal of Wood Science, 46 (5) (2000) 405-409.

N. Yılgör, Mürekkep Giderme Sürecinde Enzimlerin Kullanılması: Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 60 (1) (2010) 73-75.

H. Kırcı, Atık Kâğıt Geri Kazanma Teknolojisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, (2000).

W. Kenealy, G. Buschle-Diller, and X. Ren, Enzymatic Modification of Fibers for Textile and Forest Products Industries: Modified Fibers with Medical and Specialty Applications (2006) 191-208.

Ö.E. Kıran, U. Çömlekçioğlu, N. Dostbil, Bazı Mikrobiyal Enzimler ve Endüstrideki Kullanım Alanları: KSU Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2006) 12-19.

N. Yılgör, J. Cameron, A. Velpumadugu, K. Kumar, Enzymatic Deinking of Inkjet Printed Papers, TAPPI Engineering, Pulping & Environmental Conference, Oktober 11–14, Memphis, Tennessee, (2009) 1-14.