Mürekkep Giderme İşleminin Lazer Baskılı Ofis Kâğıtlarındaki Organik ve Anorganik Madde Miktarları Üzerine Etkileri

Selim KARAHAN, Arif KARADEMİR, Engin GÜVENDİ
3.710 1.213

Öz


Bu çalışmada, ofis kâğıtları üzerinde mürekkep giderme işlemi yapılmıştır. Bu işlem için farklı oranlarda kimyasal ve enzimler katılmış ve bunların etkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla sodyum hidroksit, hidrojen peroksit sodyum silikat ve oleik asit’de uygun dozlarda kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca ultrasonik enerjinin etkiside ayrıca incelenmiştir. Araştırma sonunda ise işlem sonunda elde edilen hamur ve atık çamur üzerinde organik ve anorganik madde analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Organik madde, Anorganik madde, Mürekkep giderme, Ofis kağıdı


Anahtar kelimeler


Organik madde, Anorganik madde, Mürekkep giderme, Ofis kağıdı

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Ingede Test Method 1. 2007. Test Sheet Preparation from Deinked Pulp for Measurement of Optical Characteristics, International Association of the Deinking Industry.

Ingede Test Method 2. 2007. Measurement of Optical Characteristics of Pulp and Filtrates From Deinking Process, International Association of the Deinking Industry.

Ingede Test Method 11. 2007. Assessment of Print Product Recyclability -Deinkability Test, International Association of the Deinking Industry.

H. Kırcı, Atık Kâğıt Geri Kazanma Teknolojisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, (2000).

S. İmamoğlu, Atık Kâğıt Hamurlarının Formamaidin Sülfinik Asit (FAS) ile Ağartılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, (2002).

W. Kenealy, G. Buschle-Diller, and X. Ren, Enzymatic Modification of Fibers for Textile and Forest Products Industries: Modified Fibers with Medical and Specialty Applications (2006) 191-208.

Ö.E. Kıran, U. Çömlekçioğlu, N. Dostbil, Bazı Mikrobiyal Enzimler ve Endüstrideki Kullanım Alanları: KSU Fen ve Mühendislik Dergisi 9 (2006) 12-19.

E. Peşman, Atık Gazete ve Magazin Kâğıtlarının Mürekkep Uzaklaştırma ve Ağartma Özelliklerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye, (2010).

P. Skals, A. Krabek, P. Nielsen, H. Wenzel, Environmental Assesment of Enzyme Assisted Processig in Pulp and Paper Industry: Int LCA Case Studıes, 13 (2) (2008) 124-132.

Tappi T 205 sp-95, 1998. Forming Handsheets for physical Test of Pulp, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 211 om-85, 1992. Ash in Wood and Pulp, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 1.

Tappi T 402-om-88, 1992. Standart Conditioning and Testing Athmospheres for Paper, Board, Pulp Hand Sheets and Related Products. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 403 om-91, 1992. Bursting Strength of paper. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 404 om-87, 1992. Tensile Breaking Strength and Elongation of Paper and Paperboard (using pendulum-type tester) Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 411 om-89, 1992.Thickness (Calipler) of Paper, Paperboard and Combined Board Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 412-om-90, 1992. Moisture in Paper and Paperboard. Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

Tappi T 547 om-12, 1992. Air Permeance of Paper and Paperboard, Tappi Test Methods, Tappi Pres, Atlanta, 2.

N. Yılgör, J. Cameron, A. Velpumadugu, K. Kumar, Enzymatic Deinking of Inkjet Printed Papers, TAPPI Engineering, Pulping & Environmental Conference, Oktober 11–14, Memphis, Tennessee, (2009) 1-14.

N. Yılgör, Mürekkep Giderme Sürecinde Enzimlerin Kullanılması: Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 60 (1) (2010) 73-75.