Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının ve Vahşi Depolama Alanlarının Islahı ve Bitkilendirilmesi

Gümüş Funda GÖKÇE, Pınar HASANOĞLU
9.233 2.497

Öz


Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katı atıklar genellikle yerleşim bölgelerinden uzak, açık alanlara gelişigüzel yığılarak uzaklaştırılmaktadır. Türkiye’de de uzun yıllardır katı atıkların uzaklaştırılmasında bu yol kullanılagelmiştir. Kırsaldan kente göçün artmasıyla bir yandan göç edilen şehirlerdeki katı atık miktarı artarken, diğer yandan plansız kentleşmeyle çöp döküm sahaları yerleşim bölgelerinin içinde kalmıştır.

Çevreye olumsuz etkilerinin maksimum olduğu düzensiz olan açıkta depolama yönteminden en kısa zamanda vazgeçilerek, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bu alanlarda peyzaj onarımı yapılmalıdır.

Bu alanlarda oluşan çevresel faktörler, zehirli gazlar, atık sular vb. alandaki bitkilerin yetişmesini direkt olarak etkileyebilir. Bitkilendirme esnasında karşılaşılabilecek bu tür sorunlar, alan için uygun bitki türlerinin dikkatli seçimiyle önlenebilir. Çöp alanı bitkilendirme planı ağırlıklı olarak ekolojik ve maddi olanaklara göre hazırlanmaktadır. Bu nedenle bu tür sahalar için zorluklara karsı koyabilen, kuraklığa dayanıklı ve sorunu olmayan odunsu ve otsu türlerin seçilmesi öncelikle düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Katı Atık Depolama, Düzensiz Depolama, Bitkilendirme, Peyzaj Onarımı


Anahtar kelimeler


Katı Atık Depolama, Düzensiz Depolama, Bitkilendirme, Peyzaj Onarımı

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. ERDİN., Arıtma Çamurunun Deponiye (çöplüğe) İnşaa Edilmesi. İnşaat Dünyası Dergisi, 1992, s.32-35

Anonim, Vahşi Depolama Alanlarının Islahı Kılavuzu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ankara, s. 8-15

Anonim, Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Kılavuzu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 2104, s. 111-114

C.ŞAHİN, N.SERİN, Isparta Kenti Eski Çöp Depolama Alanının Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, Yıl: 2008, S.121-133

E.F. DİLEK, Tuzluçayır-Mamak Düzensiz Depolama Alanı İçin Peyzaj Onarımının Önemi ve Gereği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 2006,12(4) 323-332,