Sıcak ve Soğuk Yolluk Sistemlerinin Karşılaştırılması

Turğut ÖZTÜRK, Arif ÖZKAN
5.847 3.038

Öz


Plastik sektörü dünyada çok hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Bu teknolojik gelişmeler ışığında hacim kalıplarında plastiklerin şekillendirilmesinde sıcak yolluk sisteminin önemini gittikçe arttırmıştır. Sıcak yolluk sisteminin önemli ölçüde enerji, işçilik ve malzeme kazançlarının yanında birçok avantajlar getirmesi nedeniyle kullanımı giderek artmaktadır. Sıcak yolluk sisteminin sağladığı avantajların yanı sıra kendine has özellikleri ve gereksinimleri vardır. Plastik enjeksiyon parçalarının kalitesini iyileştiren ve üretimi optimize eden en etkili yöntemdir. Bu sistem temel olarak enjeksiyon makinesi memesinin bir devamıdır ve kalıbın her gözüne dağıtıcı görevi görür.  Sıcak yolluk sisteminde, tüm basınçlar düşeceği için makine daha az yıpranır ve makine ömrü uzar. Dakikada alınan ürün sayısının artması, işçilik maliyetinin düşmesi, baskı sorunun olmaması ve en önemlisi kırma olarak kullanılması çeşitli plastik malzemelerin yolluk sarfiyatının ortadan kalktığı düşünüldüğünde çok büyük maddi tasarruf sağlanır. Sıcak yolluk sisteminin, bir enjeksiyon makinesinin kapasitesini yaklaşık olarak %20 arttırmaktadır. Bu derlemede plastik enjeksiyon kalıpçılığında sıcak yolluk sisteminin önemi ve sağlayacağı faydalar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, Sıcak yolluk sistemi, Yolluk sistemleri, Yolluk


Anahtar kelimeler


Enjeksiyon, Sıcak yolluk sistemi, Yolluk sistemleri, Yolluk

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


F. Akyüz “Plastikler ve plastik enjeksiyon teknolojisine giriş” Pagev Yayıncılık İstanbul 2006.

T. Güneş “Plastik enjeksiyon kalıpları” makine mühendisleri odası, Ankara 2005.

S. Akkurt “Plastik malzeme bilimi teknolojisi ve kalıp tasarımı” Birsen yayın evi, İstanbul 2007.

S. Ataşimşek “Plastik ve metal kalıpçılık teknikleri” Birsen Yayınevi, İstanbul (2006).

Çolak F. “Enjeksiyon kalıplarında yolluk sistemleri” Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitim Bölümü, mühendis ve Makine Cilt:50 Sayı 595

İ. Ay “Plastik malzemelerin işlenme teknikleri” Balıkesir Üniversitesi makale (2006)

Y. Çınar “Plastik enjeksiyon kalıplarında sıcak yolluk sistemleri” Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

H. Altıntaş “Sıcak yolluk sistemleri ve temiz su PP – RC kapak kalıbı uygulaması” lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

HATSYS Katalogu, http://www.hatsys.com/

M. Yüksek “Plastik Enjeksiyon Kalıplarındaki Yolluk Çeşitlerinin Ürün Kalitesine Etkisi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim dalı, Antakya / Hatay ŞUBAT-2010

S. Ataşimşek “Plastik ve metal kalıpçılık teknikleri” Birsen Yayınevi, İstanbul (2006)