Doğu Anadolu’da Yetişen Bir Anason Türünün (Pimpinella tragium subsp. lithophila) Uçucu Yağ Analizi

Gülden DOĞAN, Şükrü HAYTA, Azize DEMİRPOLAT, Eyüp BAĞCI
3.580 1.455

Öz


Bu çalışmada Bitlis’ten toplanan Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischkin) taksonuna ait uçucu yağların belirlenmesi amaçlanmıştır. Uçucu yağlar su distilasyon yöntemi ile Clevenger apareyi kullanılarak elde edilmiştir. Bitkinin uçucu yağ verimi %0,4 (v/w) olarak saptanmış, toplamda otuz altı bileşen tespit edilmiştir. Uçucu yağlar toplam yağın yaklaşık olarak %86,4’ünü oluşturmaktadır. Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila’daki ana bileşenler; β-pinen (%15.3), α-pinen (%14.5), β-kubeben (%12.9), β-bisabolen (%12.5) ve di-epi- α-sedren (%11.3) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila, Apiaceae, Uçucu yağ, β-Pinen, α-Pinen

 


Anahtar kelimeler


Pimpinella tragium subsp. lithophila, Apiaceae, Uçucu yağ, β-Pinen, α-Pinen

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. Erdoğan, A. Kaya, M.Ç. Rağbetli, H. Özbek, N. Cengiz Van Tıp Derg. 11(3) (2012) 69-74.

P.H. Davis, Flora of Turkey and The East Aegean Island. Vol. 4, Edinburgh University Press., (1982).

N. Tanker, F. İzgü Ankara Ecz. Fak. Der. 18(1) (1988).

N. Haşimi, V. Tolan, S. Kızıl, E. Kılınç Tarım Bil. Derg.-Journal of Agri. Sci. 20 (2014) 19-26.

M. Blumenthal, The Complete German Commission E Monographs, therapeutic guide to herbal medicines, American Botanical Council, Austin, Texas, (1999).

N.B. Thippeswamy, K.A. Naidu Europ. Food Research and Techno. 220(5-6) (2005) 472–476.

F. Askari, F. Sefidkon IJPR 9 (4) (2005) 117-120.

N. Tort, Batı Anadolu'da yayılış gösteren bazı Pimpinella L. türlerinin morfolojik, anatomik ve ekolojik gözlemleri üzerinde bir araştırma, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (1988).

S.K Maheshwari, S.K. Gangrade, K.C. Tarivedi Indian Perfumer 33(1989).169–173

A. Orav, A. Raal, E. Arak Nat. Prod. Res. 22(3) (2008) 227–232.

A. Akgül, Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları- 15, Ankara (1993).

S.K. Wozniak, M. Walasek, A.Ludwiczuk, K. Głowniak Journal of Seperation Sci. 36(16) (2013) 2611–2614.

B. Tepe, A.H. Akpulat, M. Sokmen, D. Daferera, O. Yumrutas, E. Aydin, M. Polissiou A. Sokmen Food Chemistry 97(4) (2006) 719–724.

A. Maggio, M. Bruno, V. Spadaro, A. Scialaba, F. Senatore, F. Oliviero Nat. Prod. Res. 27(24) (2013).

S. Hayta, G. Dogan, A. Demirpolat, E. Bagci, Analysis of The Essential Oil Pimpinella peregrina L. (Apiaceae) From Turkey, The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, (2014) Antalya, Turkey.