İşe Alım Süreci Aday Ön Tesbitinde Bulanık Mantık Tabanlı SQL Sorgulama Yönteminin İncelenmesi

Berk GÜLTEKİN, Serdar BİROĞUL, İbrahim YÜCEDAĞ
4.945 1.228

Öz


Bu çalışmada, kurumların aday kayıtlarını tuttuğu insan kaynakları veri tabanın, klasik SQL sorgulama yöntemi ile uygun çıkarımın yapılamadığı sorgulamalarda bulanık mantık ile sorgulama yapımı anlatılmıştır. Böylelikle klasik veri tabanı tablo yapısı referans alınarak SQL sorgulama diline uyumlu, karmaşık sorgulamaların çözümüne alternatif yapı geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada dikkat çekilmesi istenen diğer noktalardan biri de; klasik veritabanı yapılarına, bulanık teknik kullanarak bilgisayarlardan farklı olarak insanın yaklaşık düşünme ve belirsizlik içeren bilgiler ile işlem yapabilme yeteneğinin kazandırılmasının mümkün olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, Bulanık mantık, SQL


Anahtar kelimeler


İnsan kaynakları, Bulanık mantık, SQL

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. Ata, S. Kurnaz Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi 5(1) (2011) 41-52.

T. Kaynak, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, (1998)

A. Doğan, E. Önder Journal of Yasar University, 9(34) (2014) 5796-5819.

E. Özgörmüş, Ö. Mutlu, H. Güner, Bulanık Ahp İle Personel Seçimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi V.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul-Türkiye, (2005) 111-115.

K. T. Cho Matematical and Computer Modelling 37(9-10) (2003) 1099-1119.

A. Öztürk, İ. Ertuğrul, N. Karakaşoğlu Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 25(2) (2008) 785-824.

T. K. Özkan, A. Selçuk Journal of Management, Marketing and Logistics 1(2) (2014) 98-110.

E. E. Karsak, E. Tolga International Journal of Production Economics 69(1) (2001) 49-64.

C. Kahraman, A. Beşkese, D. Ruan Information Sciences 168(1-4) (2004) 77-94.

J. F. Ding, G. S. Liang Information Sciences 173(1-3) (2005) 197-225.

M. Dağdeviren Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 22(4) (2007) 791-799.

Y. Ş. Murat, E. Gedizlioğlu Transportation Research Part C: Emerging Technologies 13(1) (2005) 19-36.

Ç. Elmas, Yapay Zekâ Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, (2011).

T. W. Liao Expert Systems with Applications 25(1) (2003) 101-111.

J. R. Llata, E. G. Sarabia, J. P. Oria Expert Systems with Applications 20(4) (2001) 347-355.

C. C. Lee IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 20(2) (1990) 404-418.

T. Frantti, P. Mahonen, Engineering Applications of Artifical Intelligence 14(2) (2001) 189-201.

E. H. Mamdani, S. Assilian Intenrational Journal of ManMachine Studies 7(1) (1975) 1-13.

T. Tagaki, M. Sugeno IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 15(1) (1985) 116-132.

A. Baran, Y. Kılağız, A. Keleş Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24(1) (2010) 63-76.

P. Bosc, O. Pivert Journalof Intelligent Information Systems 1(3-4) (1992) 323-354.

P. Bosc, O. Pivert FuzzySystems, IEEE Transactions on 3(1) (1995) 1-17.

P. Bosc, D. Duboisb, O. Pivert, H. Prade Theoretical Computer Science 171(1) (1997) 281-302.

M. Goncalves, L. Tineo, Derivation Principle In Advanced Fuzzy Queries, Fuzzy Systems FUZZ'05. The 14th IEEE International Conference on. IEEE, Reno-NV, (2005) 579-584.

J. Kacprzyk, R. R. Yager, S. Zadrozny International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 10(4) (2000) pp:813-834.

J. Galindo Information Science Reference 1 (2008) 1-33.

J. Galindo, http://www.lcc.uma.es/~ppgg/FSQL (Son Erişim: 23 Aralık, 2014).

M. Hassine, A. Touzi, J. Galindo, H. Ounelli, Information Science Reference 1 (2008) 351-380.

R. A. Carrasco, F. Araque, A. Salguero, M. A. Vila Information Science Reference 1 (2008) 563-585.

G. Bordogna, G. Psaila Information Science Reference 1 (2008) 191-217.

J. Galindo WSEAS Transactionson Information Science and Applications 2(2) (2005) 161-169.

P. Gupta International Journal of Artificial Intelligence and Knowledge Discovery 1(4) (2011) 1-5.

M. Hudec The Yugoslav Journal of Operations Research 21(2) (2011) 239-251.