Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae)’in Farklı Gelişme Evrelerinde Toplam Protein, Karbohidrat ve Lipit İçerikleri Değişimi

Hatice AVAN AKSOY, Cengiz BAHADIROĞLU, Sevil TOROĞLU
4.137 958

Öz


Tarım zararlılarına karşı aşırı kimyasal kullanımına alternatif olarak biyolojik mücadele yöntemleri oldukça önemlidir. Alternatif yöntemlerin denenmesinde ve geliştirilmesinde zararlı böceklerin birçok özelliklerinin bilinmesi, laboratuvarda kitle üretimi yapmayı kolaylaştırması mümkündür. Bu çalışmada S. nonagrioides’in farklı evrelerinde protein, karbohidrat ve lipit miktarlarının değişimleri incelenmiştir. Protein, karbohidrat ve lipit içerikleri pupa evresinde azalırken, erginlerde özellikle erkek bireylerde artış gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerin S. nonagrioides’in laboratuvar şartlarında kitle üretiminin yapılmasına katkı sağlayarak, alternatif yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: S. nonagrioides, Karbohidrat, Protein, Lipit, Larva, Pupa, Ergin


Anahtar kelimeler


S. nonagrioides, Karbohidrat, Protein, Lipit, Larva, Pupa, Ergin

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


H. İnan, N, Boyraz Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(30) (2002) 88-101

H. Özparlak Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 21 (2003) 7-19

H. M. Aksoy Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(3) (2006) 364-369

H. Avan Aksoy, C. Bahadıroğlu Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1(2) (2012) 127-136

G. Wegener Experientia 52(5) (1996) 404-412

D. J. Candy, A. Becker, G. Wegener Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology117(4) (1997) 497-512

S. N. Thompson Adv Insect Physiol. 31 (2003) 205–85

C. Kaufmann, H. Briegel J Vector Ecol. 29 (2004) 140–53

P. S. Chen, ‘Amino Acid and Protein Metabolism’ in: Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology (Editörler: Kerkut, G.A. and Gilbert, L.I.), Pergamon press, Vol. 10 (1985) 177–219

G. J. Tsiropoulos Z. Ang. Ent. 84 (1977) 192-197

G. J. Tsiropoulos J. Insect Physiol. 24 (1978) 239-242

G. J. Tsiropoulos Ann. Entomol. Soc. Am. 73 (1980) 705-707

G. J. Tsiropoulos Arch. Intern. Physiol. Bioch. 91 (1983) 159-164

M. I. T. Ferro, F. S. Zucoloto Brasilian J. Med. Biol. Res. 23 (1990) 525-532

J. A. Cangussu, F. S. Zucoloto Rev. Bras. Biol. 5 (1997) 611-618

E. N. Zografou, G. J. Tsıropoulos, L. H. Margarıtıs Entomol. Exp. Appl. 87 (1998) 125-132

C. L. Chang Ann. Entomol. Soc. Am. 9(3) (2004) 529-535

J. H. Werren Bioscience 37 (1987) 498–506

D. W. Stanley-Samuelson, W. Loher, G. J. Blomquıst. Insect Biochem. 16 (1986) 387-393

J. A. Jurenka, M. Renobales, G. J. Blomquıst Arch. Biochem. Biophys. 255(1) (1987) 184-193

M. Başhan, Ş. Çelik Tr. J. of Biology 19 (1995) 391-395

M. Başhan Tr. J. of Zoology 20 (1996) 375-379

C. K. Mirth, L.M. Riddiford Bio. Essays 29 (2007) 344–55

H. Briegel J. Insect Physiol. 36 (1990) 165–72

S. H. Shiao, I. A. Hansen, J. Zhu, D. H. Sieglaff, A. S. Raikhel J. Insect Physiol. 54 (2008) 231–39

J. A. Tsitsipis, 1990. Contribution toward the development of an integrated control method for the corn stalk borer Sesamia nonagrioides (Lef.), In J. E. Casida [ed.], Pesticides and alternatives. Elsevier, Amsterdam, (1990) 217-228

A. A. Fantinou, M. G. Karandinos, J. A. Tsitsipis Environ. Entomol. 24 (1995) 1458–1466

Cordero, R. A. Malvar, A. Butron, P. Revilla, P. Velasco, A. Ordas Maydica 43 (1998) 5-12

N. Koç, M. A. Tüsüz, Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef., Sesamia cretica Led. Lepitoptera:Noctuidae)’nun Laboratuvarda Kitle Üretimi Üzerine Araştırmalar Yayın No: 17. Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya (1993) 27s.

E. Sertkaya, S. Kornoşor Türk. Entomol. Derg., 27(3) (2003) 231-239

O. H. Lowry, N. J. Rosebrough, A. L. Farr, R. J. Randall J. Biol. Chem. 193(1) (1951) 265–75

E. Van Handel J. Am. Mosq. Control. Assoc. 1 (1985a) 199-301

E. Van Handel J. Am. Mosq. Control. Assoc. 1 (1985b) 302-304

S. B. Stephanie, K.Fischer J. Insect Physiol. 51(5) (2005) 545-54

A. Joern, S. T. Behmer Oecologia 112 (1997) 201-208

W. F. Fagan, E. Siemann, C. Mitter, R. F. Denno, A. F. Huberty, H. A. Woods, J. J. Elser Amer. Natur. 160 (2002) 784-802

J. P. Woodring, C. W. Clifford, B. R. Beckman Journal of Insect Physiology 25(12) (1979) 903-912

O. T. Avila, H. A. Wood, R. A. Raguso Journal of Insect Physiology 49(4) (2003) 293-306

M. Sulanç, Ü. Emre, Ş. Yazgan Tr. J. of Zoology 16 (1992) 92-100

A. Yanıkoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (1985) 205-210

Z. Ü. Nurullahoğlu, F. Uçkan, O. Sak, E. Ergin Annals of the Entomological Society of America 97 (2004) 1000-1006

Ö. Çakmak, M. Başhan, A. Satar Biologia 62(6) (2007) 774-780

F. Uçkan, Z. Ü. Nurullahoğlu, O. Sak, R. Öztürk Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2(2) (2009) 89-95