Seyhan Baraj Gölü (Adana)‘ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843)’nun Bazı Morfometrik Özellikleri

Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
4.015 1.250

Öz


Bu araştırma, Seyhan Baraj Gölü (Adana)’nde Mart 2013 - Şubat 2014 tarihleri arasında yakalanan Aphanius mento (Heckel, 1843)’nun bazı morfometrik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 148 adet (75 dişi ve 73 erkek birey) balık örneği 1 mm ve 2 mm göz açıklığına sahip ince gözlü tül ağlar ile yakalanmıştır. Yakalanan balıkların boy değerleri minimum 15,05 mm, maksimum 33,03 mm’dir. Örneklerden toplam 11 adet morfometrik ölçüm alınmıştır, bunlar sırasıyla; Toplam boy (TB), Standart boy (SB), Pre-dorsal uzunluk (PDU), Pre-anal uzunluk (PAU), Pre-orbital uzunluk (POU), Göz çapı (GÇ), Post-orbital mesafe (POM), Vücut yüksekliği (VY),  Kuyruk sapı uzunluğu (KSU), Baş uzunluğu (BU) ve Baş yüksekliği (BY) olup bu ölçümler arasındaki istatistiksel ilişkinin varlığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aphanius mento, Morfometrik özellikler, Seyhan Baraj Gölü, Adana


Anahtar kelimeler


Aphanius mento, Morfometrik özellikler, Seyhan Baraj Gölü, Adana

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


S. S. Güçlü, Kırkgöz Kaynağı (Antalya)’nda Yaşayan Aphanius mento (Heckel in: Russegger, 1843)’nun Beslenme, Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, (2003).

S. Sezen, Kırkgöz Kaynağı’ndaki Aphanius mento (Heckel, 1843)’nun Embriyolojik ve Larval Gelişim Evrelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, (2011).

C. Kosswig, Tethys and Its relation to The Peri-Mediterranean Faunas of Freshwater Fishes. In: Aspects of Tethyan Biogeography (C.G. Adam, D.V. Ager, Eds), Systematics Association Publication, London. (1967).

R. H. Wildekamp, F. Küçük, M. Ünlüsayın, W. Van Neer, Turkish Journal of Zoology, 23 (1999) 23.

Hrbek, T. ve A. Meyer, Journal of Evolutionary Biology, 16 (2003) 17.

R. H. Wildekamp, A World of Killies, Atlas of the Oviparous Cyprinodontiform Fishes of the World, The Genera Adamas, Adinia, Aphanius, Aphyoplatys and Aphyosemion, American Killifish Association, Inc., U.S.A, (1993).

T. Hrbek, R.H. Wildekamp, Ichthyological Exploration of Freshwater, 14(2) (2003) 137.

M. Kuru, Journal of Gazi Education Faculty, 24(3) (2004) 1.

B. Yoğurtçuoğlu, G. Ekmekçi, Journal of Applied Ichthyology, 29(4) (2013) 866.

H. M. Sarı, A. İlhan, B. Yeşilova, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 24 (3-4) (2007) 311.

S. Alagöz, Seyhan Baraj Gölü (Adana) Balık Faunasının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, (2006).

S. A. Ergüden, M. Z. L. Göksu, Journal of FisheriesSciences.com, 6(1) (2012) 39.

S. S. Güçlü, F. Küçük, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8 (2008) 269.

S. S. Güçlü, F. Küçük, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11 (2011) 323.

D. Avşar, Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı No:5, Adana, (1998).

]16] A. Kara, O. Akyol, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20(3-4) (2003) 481.

C. Turan, Turkish Journal of Zoology, 23 (1999) 259.

Ş. Gürkan, B. Bayhan, TÜBAV Bilim Dergisi, 2(4) (2009) 394.

C. Kara, A. Alp, M. Şimşekli, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10 (2010) 111.

R. Froese, D. Pauly, 2014. Fishbase. World Wide Web electronic publication [version 04/2014]. http://www.fishbase.org (Erişim tarihi: 29nd of March 2014).