Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri

Yusuf DEMİREL
3.675 1.500

Öz


Betonun basınç dayanımı, betonarme sistemin yapısal bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır. Gerek inşaat aşamasında gerekse inşaat tamamlandıktan sonra, farklı yapı elemanlarındaki basınç dayanımlarının bilinmesi, kontrol ve değerlendirme yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Standartların ve yönetmeliklerin değişimiyle kontrol ve değerlendirme için beton dayanımının tespiti daha da önem kazanmıştır.

Yapıya az hasar verecek şekilde, beton dayanımının bulunması önemlidir. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımı tespiti ekonomik, pratik ve hasarsız olması nedeniyle çok kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda, geri sıçramalı çekiç ile karot numunesinden bulunan beton dayanımı arasında tutarsızlıklar gözlenmiştir. Geri sıçramalı çekiç okumaları herhangi bir düzeltme faktör dikkate alınmadan kullanılmaktadır. Bu da geri sıçramalı çekicin kullanımını ve güvenirliğini azaltmaktadır.

Bu çalışmada, fck=14, fck=20 ve fck=24 MPa dayanımlara sahip deney elemanlarında 0.013N0-0.2N0-0.3N0-0.4N0-0.5N0-0.6N0-0.7N0 yük düzeylerinde her dört yüzeyinden en az beşer adet geri sıçramalı çekiç okuması alınmış, standart sapma analizi yapılmıştır. Elde edilen dayanımların, eksenel yük düzeyi ile değişimi irdelenmiştir. Eksenel yük düzeyinin de ayrı bir sapma yarattığı tespit edilmiştir. Eksenel yük düzeyine göre,  geri sıçramalı çekiç verileri için rekrasyon doğrusu bulunmuştur. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımın elde edilmesinde eksenel yük düzeyinin de bir düzeltme faktörü olarak dikkate alması gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beton dayanımı tespiti, Geri sıçramalı çekiç, Eksenel yük düzeyi, Rekrasyon doğrusu


Anahtar kelimeler


Beton dayanımı tespiti, Geri sıçramalı çekiç, Eksenel yük düzeyi, Rekrasyon doğrusu

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


U.Ersoy, Betonarme: Temel İlkeleri ve Taşıma Gücü Hesabı, 1. Baskı, Evrim Yayınevi (1987).

Anonim, Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, T.C. Resmi Gazete, No: 6306, Tarih: 31/5/2012.

Anonim, TS EN 12504-2 Yapılarda beton deneyleri Bölüm 2: Tahribatsız deneyler – Geri sıçrama değerinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Tarih: 27/12/2004.

Ş.Yazıcı, A. Burak Göktepe, S. Altun, V. Karaman, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) (2006) 119-128.

Heidelberg cement, Determination and evaluation of concrete compressive strength on location Heidelberg, (2014).

A.M. Neville, Properties of Concrete,5. Edition, Kindle Edition (2012).

H.S. Shang,T.Hua Yi,L.S. Yang (2012), DOI:10.1155/2012/345214.

T.Y. Erdoğan, Beton, METU Yayınları (2003).

V.M. Malhotra, N.J. Carino, Handbook on nondestructive testıng of concrete, 2. Edition, ASTM international West conshohocken, (2004)

Anonim, ASTM C805 / C805M - 13a Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete, Committee No: C09.64, Tarih: 15/01/ 2014

K.Taşkın, Hasar görmüş önemli bir binanın onarım ve güçlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir-Türkiye,(2007).

E.Arıoğlu, N.Arıoğlu, Betonarme karot deneyleri ve değerlendirilmesi, Yapı Merkezi, Evrim yayınevi,(1998).

E.Öztekin, A.Suvakçı ve M. Öztürk, İstanbul Betonarme Betonları Üzerinde Nitelik Denetim Çalışması, Türkiye İnşaat Mühendisliği XII. Teknik Kongresi, Ankara-Türkiye, (1993) 597.

U Bellander, concrete strength in finished structure; Part 3, NON-destructive testing methods. Investigation in laboratory and in-situ, Swedish Cement and Concrete, (1991)