Türkiye’nin Kuzeydoğu Akdeniz (İskenderun Körfezi) Sahillerindeki Nesli Tehlike Altında Olan Kemikli Balık Türleri

Deniz ERGÜDEN, Murat POLAT, Cemal TURAN
3.505 732

Öz


Bu çalışma 2005-2013 yılları arasında Akdeniz’in kuzeydoğusunda bulunan İskenderun Körfezi’nde gerçekleştirilmiştir. Trol ve Gırgır tekneleri ile yapılan avcılık sonucu avda çıkan türler belirlenmiş, aynı zamanda yapılan sualtı gözlemleri ve deniz balıkları ile ilgili İskenderun Körfezi’nde son yıllarda çeşitli araştırıcılar tarafından yürütülen projelerin (BAP, TÜBİTAK, TAGEM vb.) veri seti incelenmiştir. Bu değerlendirmeler ışığı altında İskenderun Körfezi’nde nesli tehlikede olan kemikli deniz balıklarının son durumu ortaya konulmuştur. Elde edilen verilere göre, İskenderun Körfezi’nde nesli tehlike altında olan kemikli balıkların, 2014 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan raporda “Kırmızı Liste‘deki durumları yeniden gözden geçirilmiş ve Akdeniz’de bulunan 519 yerel kemikli balık türünden İskenderun Körfezi’nde bulunan 21 familyaya ait 41 kemikli balık türünün neslinin tehlike altında bulunduğu belirlenmiştir.

 

Keywords: IUCN, Red list,  Iskenderun Bay, Northeastern MediterraneanAnahtar kelimeler


IUCN, Kırmızı liste, İskenderun Körfezi, Kuzeydoğu Akdeniz

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


G. Giaccone, R. Geraci, An. Jard. Bot. Madrid, 46(1) (1989) 27.

A.C. Gücü, 2000. Kuzeydoğu Akdeniz Balık Stokları-20 Yıllık Zaman Serisi, 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ODTÜ, Ankara, (2000) 160.

F.B.R. Lasram, Moouillot, D. Biological Invasion, 11 (2009) 697.

E. Azzurro, P. Moschella, F. Maynou, PLoS ONE 6(9) (2011) e24885.

A.D. Abdul Malak, S.R. Livingstone, D. Pollard, B.A. Polidoro, A. Cuttelod, M. Bariche, M. Bilecenoglu, K.E. Carpenter, B.B. Collette, P. Francour, M. Goren, M.H. Kara, E. Massutí, C. Papaconstantinou, L. Tunesi, Overview of the Conservation Status of the Marine Fishes of the Mediterranean Sea, Gland, Switzerland and Malaga, Spain, IUCN, VII, 61, (2011).

M. Bilecenoglu, E. Taskavak, S. Mater, M. Kaya, Zootaxa, 113 (2002) 1.

R. Fricke, M. Bilecenoglu H.M. Sarı, Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A, Nr. 706 (2007) 169.

D. Ergüden, C. Turan, BIBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1) (2013) 17.

M. Bilecenoglu, M. Kaya, B. Cihangir, E. Çiçek, Turk. J. Zoology, 38 (2014) 901.

S. Mater, M. Kaya, M. Bilecenoğlu, M. 2002. Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova-İzmir, 47 (2002).

D. Ergüden, H. Filiz, C. Turan, Türkiye Denizlerindeki Hint Pasifik Kökenli Lesepsiyen Balık Türlerinin 2013 Revizyonu ve Geçiş Yolları. 16. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı. Hatay, (2013) 34.

C. Turan, D. Erguden, M. Gurlek, D. Yaglioglu, A. Uyan, N. Uygur, Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 20(2) (2014) 147.

O. İyiduvar, Hydrografic Characteristics of Iskenderun Bay, Yüksek Lisans Tezi, M.E.T.U. I.M.S. Erdemli, İçel, (1986).

M.A. Latif, E. Özsoy, C. Saydam, Ü. Ünlüata, Oceanographic Investigations of the Gulf of İskenderun. First Progress Report, M.E.T.U-IMS, Erdemli, İçel, Turkey, (1989).

G.M. Mace, R. Lande, Conservation Biology, 5(2) (1991) 148.

G.M. Mace, N. Collar, J. Cooke, K. Gaston, J. Ginsberg, N. Leader Williams, M. Maunder, E.J. Mİlner-Gulland, The development of new criteria for listing species on the IUCN Red List. Species, 19 (1992) 16.

IUCN, 1993. Draft IUCN Red List Categories. IUCN, Gland, Switzerland

G.M. Mace, S.N. Stuart. Draft IUCN Red List Categories, Version 2.2. Species, 21-22 (1994) 13.

IUCN, General circulation of the Eastern Mediterranean. Mediterranean Species Programme, IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, calle Marie Curie 22, 29590 Campanillas (Parque Tecnológico de Andalucía), Málaga, Spain, (1999)

U. Gärdenfors, C. Hilton-Taylor, G. Mace, J.P. Rodríguez,, Conserv. Biol., 15(5) (2001) 1206.

IUCN 2014. The IUCN Red list of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org (Erişim tarihi: 30th of June 2014).

N. Basusta, Ü. Erdem, Turk J. Zool., 24 (2000) 1.

Dalyan, C., 2012. Levant Denizi (Doğu Akdeniz) Kuzeydoğusunun Üst Kıta Yamacı Balıklarının Dağılımları, İ.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul

TUDAV, 2011. Küresel Isınma ve İklim değişikliği Raporu. TÜDAV. http://www.tudav.org (Erişim tarihi: 11th March 2014).