Katı Yağlayıcı Katkılı Poliamid Mühendislik Polimerinin Mekanik ve Tribolojik Performanslarının İncelenmesi

Hüseyin ÜNAL, Salih Hakan YETGİN
3.902 1.163

Öz


Bu deneysel çalışmada, katkısız poliamid 6 (PA 6), %15 grafit katkılı poliamid 6 (PA6-15G) kompozit ve %15 grafit ve %6 vaks katkılı poliamid 6 (PA6-15G-6W). kompozit malzemelerin kendi üzerlerinde kuru kayma şartları altındaki aşınma ve sürtünme davranışları araştırılmıştır. Kompozit malzemelerin karışımı ikiz vidalı ekstruder kullanılarak hazırlanmış, tüm test numuneleri de enjeksiyonla kalıplama tekniği kullanılarak üretilmiştir. Çekme, darbe ve aşınma deneyleri ASTM standartlarında yapılmıştır. Aşınma ve sürtünme testleri, pim-disk aşınma cihazında gerçekleştirilmiştir. Aşınma testleri 0,5 m/s kayma hızında, 10N, 20N ve 30N yüklerde oda sıcaklığında yapılmıştır.  Yapılan aşınma deneyleri sonucunda, PA6-15G-6W kompozitinin tribolojik özelliklerinin katkısız PA6 ve PA6-15G kompozitine göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. PA6-15G kompozitine vaks ilave edilmesiyle, kompozitin sürtünme katsayısı ve spesifik aşınma oranının azaldığı tespit edilmiştir. Deneylerde kullanılan malzemelerin aşınma mekanizmalarını belirlemek için optik mikroskopta aşınma yüzey mikro-yapıları alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polyamide, Triboloji, Mekanik özellikler, Grafit, Vaks, katı yağlayıcı


Anahtar kelimeler


Polyamide, Tribology, Mechanical properties, Graphite, Wax, Solid lubricants

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Z. Shaofeng, Z. Qiaoxin, W. Chaoqun, , H. Jin, Materials and Design (44) (2013) 493.

K. Tanaka, S. Kawakami, Wear (79) (1982) 221.

F. Yan, W. Wang, Q. Xue, W. Long, J. Appl. Polym. Sci. (61) (1996) 1231.

G. Xian, Z. Zhang, Wear (258) (2005) 776.

A. Bolvari, S. Glenn, R. Janssen, C. Ellis, Wear (203–204) (1997) 697.

S.C. Kang, D.W. Chung, Wear (254) (2003) 103.

S. C. Kang, D. W. Chung, Wear (239) (2000) 244.

Yi-L. You, Du-X. Li, Gao-J. Si, X. Deng, Wear (311) (2014) 57.

Xin-R. Zhang, Xian-Q. Pei, Qi-H. Wang, Materials and Design (30) (2009) 4414.

Z.Y. Cai, W.X. Wang, Appl Mech Mater (148–149) (2012) 612.

Du-X. Li, Y. Yi-Lan, D. Xin, Wen-Juan, L., Ying, X., Materials and Design (46) (2013) 809.

M. Palabiyik, S. Bahadur, Wear (246) (2000) 149.