Türkiye’den İki Centaurea L. (Asteraceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu

Ömer KILIÇ
2.906 839

Öz


Bu çalışmada C. cynaus L. ve C. depressa Bieb. türleri HS-SPME/GC-MS tekniği ile analiz edildi. Sonuçta, sırasıyla toplam yağ miktarları olan %92.3 ve %91.1’ lik değerlerden, otuzbeş ve otuzyedi bileşen tespit edildi. Germakren D (%14.8), karyofillenoksit (%19.6) ve butanal (%8.7) C. cynaus’un; germakren D (%20.6), karyofillenoksit (%13.3) ve b-eudezmol (%12.6) ise C. depressa’nın ana bileşenleri olarak tespit edildi.

Keywords: Centaurea, Essential oil, Germacrene D, Caryophyllene oxide


Anahtar kelimeler


Centaurea, Uçucu yağ, Germakren D, Karyofillen oksit

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


S. Bancheva, J. Greilhuber Plant Syst. and Evol. 257 (2006) 95-117.

N. Ozhatay, S. Kultur Turk. J. Bot. 30 (2006) 281-316.

N. Ozhatay, S. Kultur, S. Aslan Turk. J. Bot. 33 (2009) 191-226.

N. Ozhatay, S. Kultur, MB. Gürdal MB Turk. J. Bot. 35 (2011) 589-624.

S. Erik, B. Tarıkahya Kebikeç. 17 (2004) 139-161.

P.H. Davis 5 (1988) 465-585.

T. Baytop Turkiye’de Bitkiler ile Tedavi. (1999). 316.

G. Nowak, B. Drozdz, M. Holub Proceed of the Int. Compositae Conf. Kew., 1 (1994) 219-227.

O. Kilic, E. Bagci J. of Essent. oil Bear. Plants. (2013) (ID: 885315 DOI:10.1080 / 0972060X.2014.885315)

O. Kilic, J.of Med. Plant Res. 7, 19 (2013) 1344-1350.

M. Kargıoglu, S. Cenkci, A. Serteser, N. Evliyaoglu, M. Konuk, MS. Kok, Y. Bagci Human Ecology. 36 (2008) 763-777.

M. Kargıoglu, S. Cenkci, A. Serteser, M. Konuk, G. Vural Human Ecology. 38 (2010) 429-450.

C. Koukoulitsa, G.D. Geromichalos, H. Skaltsa J. Comput. Aided Mol. Des. 19 (2005) 617-623.

E. Koukoulitsa, H. Skaltsa, A. Karioti, C. Demetzos, K. Dimas Planta Med. 68 (2002) 649-652

G. Wagenitz Edinburgh Un. Press. 5 (1975) 465-585.

H. Van Den Dool, PD. Kratz. Journal of Chromatography. 11 (1963) 463-471.

A. Verzera, M. Zino, C. Condurso, V. Romeo, M. Zappala. Anal. Bioanal. Chem. (2004). 380:930-936.

S. Rosselli, M. Bruno, A. Maggio, R. Raccuglia, S. Bancheva, F. Senatore, C. Formisano, Biochem. Syst. and Ecol. 37 (2009) 426-431.

G. Flamini, C. Bulleri, I. Morelli, I Biochem. Syst. and Ecol. 30 (2002) 1051-1054.

K. Ertugrul, H. Dural, O. Tugay, G. Flamini, PL. Cioni, I. Morelli Flav. and Frag. J. 18 (2003) 95-97.

G. Flamini, M. Tebano, PL. Cioni, Y. Bagci, H. Dural, K. Ertugrul, T. Uysal, A. Savran Plant Syst. Evol. 228 (2006) 261-217.

N. Yayli, A. Yaşar, N. Yayli, C. Albay, Y. Aşamaz, K. Coskuncelebi, S. Karaoglu Pharma. Bio. 47 (2009) 7-12.

S. Hayta, E. Bagci, O. Kilic Sec. Int. Symp on the Rare and Endemic Plant Species. (2012) 41-42.