Kahramanmaraş İli Myrmeleontidae (Neuroptera) Faunası Üzerine Eko-Faunistik Araştırmalar

Hakan BOZDOĞAN, Cengiz BAHADIROĞLU
2.710 1.245

Öz


Kahramanmaraş ili Myrmeleontidae (Myrmeleontidae: Neuroptera) türlerini saptama amacı ile yapılan bu araştırmada 2009 ve 2012 yılları arasında çeşitli  lokaliteden toplanan örnekler incelenmiş ve 9 cinse bağlı 12 tür saptanmıştır. Türlerin sinonimleri, diyagnostik karakterleri, toplandığı lokalitelerin coğrafik yapısı, konukçu bitkileri, vd. özellikleri belirlenmiştir. Toplanan tüm türler Kahramanmaraş Myrmeleontidae faunası için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. Delfimeus irroratus (Olivier, 1811) türü az yaygın iken, Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771) Kahramanmaraş ilinde yaygın türlerdir.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Demirsoy, A., Yaşamın Temel Kuralları, Böcekler, Entomoloji, 5. Baskı, Cilt 2, Kısım 2, Meteksan yayınları, 941 ss., Ankara, 1997.

Devetak, D., Competition in larvae of two European ant-lion species (Neuroptera: Myrmeleontidae). Journal of Neuropterology 3:51-60, 2001.

Devetak, D.; Devetak, P. 2004.Neuroleon microstenus (McLachlan, 1898) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in northwestern part of the Balkan peninsula. Annales, Anali za Istrske in Mediteranske Studije, Series Historia Naturalis [=Annales, Annals for Istrian and Mediterranean Studies, Series Historia Naturalis] 14:55-58.

Satar, A., 2002. Güney Doğu Anadolu Bölgesi (Neuroptera: Insecta) Faunasının Saptanması. Doktora Tezi. Dicle Ünivt. Fen Bil. Enstitüsü. Diyarbakır, 96s.

Canbulat, S., Kıyak, S., A new species of the genus Nineta from Turkey (Neuroptera, Chrysopidae), Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Dtsch. entomol. Z. 50, 1, 129-131, 2003.

Arı, İ., 2004. Kars, Ardahan ve Iğdır İllerinin Neuropterida (Insecta) Faunası. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 206s.

Onar, N., 2007. Trakya Bölgesi Neuroptera Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, 136s.

Köksalan,E., ]Kahramanmaraş ilinin yarasaları (Chiroptera) üzerine faunistik ve ekolojik çalışmalar, Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı., 49 sayfa.2010.

.Davis, P.H.,1976.Flora of turkey and the east Aegean Islands.6. University Press, Edinburg.

Şengonca, Ç., Türkiye Chrysopidae (Neuroptera) Faunası Üzerine Sistematik ve Taksonomik Araştırmalar, T.C. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 138 sayfa, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Matbaa Şubesi Müdürlüğü, 1980.

Kıyak, S., Entomolojik Müze Metodları, Öğün Matbaacılık, 1-201, 2000.

Esben-Petersen, P., Notizen zur Neuropteren und Mecopteren fauna Kleinasiens, Konowia, 11: 163-167, 1933.

Şengonca, Ç., Beitrag zur Neuropteren fauna der Türkei, Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 28(1): 10-15, 1979.

Aspöck, H., Hölzel, H., Aspöck, U., Kommentierter Katalog der Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis, Denisia 2, 606, 2001.

Aspöck, H., Aspöck, U., Hölzel, H, Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europes, Goecke & Evers, Krefeld. Vol 1: 495, 1980.

Popov, A., Letardi, A., Comparative zoogeographical analysis of Neuropterida of the Apennine and Balkan peninsulas, Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology. Piran, Slovenia, 2008. Devetak, D., Lipovsek, S., & Arnett, A.E. Maribor, Slovenia, Pp. 239-256. 2010.

Hölzel, H., Die Neuropteren Vorderasiens IV. Myrmeleonidae, Beiträge Zur Naturkundlichen Forschung In Sudwestdeutschland, 1: 3-103, 1972.

Arı, İ., Aktaş, M., Kıyak, S., Contributions to the Fauna of Turkish Myrmeleonidae (Neuroptera, Insecta) from Ardahan, Iğdır, and Kars, Turkish Journal of Zoology, 31: 229-234, 2007.

Özcan, G., 2008. Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Doğusu) Neuroptera (Insecta) Faunasının Araştırılması Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bil. Enstitüsü. Sakarya. 151s.

Popov, A., Wissenschaftliches Ergebnis der Zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Turkei. Raphidioptera, Neuroptera and Mecoptera, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 39: 271-277, 1977.

Aspöck, H., Aspöck, U., Hölzel, H, Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europes, Goecke & Evers, Krefeld. Vol 2: 495, 1980.

Monserrat, V.J, Sobre los Neuropteres Ibericos (III); (Neu. Planipennia), Boletín de la Asociacion Española de Entomologia., 4: 151-156, 1981.

Monserrat, V.J., Contribucion al conocimiento de los neuropteros de Salamanca (Neu. Planipennia), Revista Espanola de Entomologia, 59: 165-177, 1984.

Diaz-Aranda, L.M., Monserrat, V.J., Marin, F, Contribucion al conocimiento de los neuropteros de Guadalajara (Insecta, Neuropteroidae), Actas delas 8 Jordanes AeE, 1131-1144, 1986.

Monserrat, V. J., Diaz-Aranda L. M., Contribucion al conocimiento de los neuropteros de Cuenca (Neuropteroidea, Raphidioptera, Planipennia), Boletín de la Asociacion Española de Entomologia, 11: 171-189, 1987.

Ábrahám, L., Papp Z., A Matra Muzeum Neuropteroidea gyujtemenye (Planipennia, Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia), Folia Historico Naturalia Musei Matrensis, 14: 81-86, 1989.

Ábrahám, L., Adatok Az Alpokalja Neuropteroidea Faunajahhoz (Megaloptera, Raphidioptera es Planipennia), Savaria A vas Megyei Muzeumok Ertesitoje, 20(2): 23-39, 1992a.

Ábrahám,L.,A Boronka-melleki Tajvedelmi Körzet Nagyszarnyu, Tevenyaku es Recesszarnyu faunajanak termeszetvedelmi ertekelese (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera), Dunantuli Dolgozatok A Termeszettudomanyi Sorozat, 7: 107-125, 1992b.

Ábrahám, L., Natural protection studies on the neuropteroids (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) fauna of the Duna - Dráva National Park, II, Dunantuli Dolgozatok A Termeszettudomanyi Sorozat, 9: 269-289, 1998a.

Ábrahám, L., Micromitra stupida (Diptera, Bombyliidae) a new parasite of Euroleon nostras (Neuroptera: Myrmeleontidae), Dunántúli. Dolg. Term. tud. Sor., 9: 421-422, 1998b.

Ábrahám, L., Sziraki., G., A Beda-Karapancsa Tajvedelmi Körzet recesszarnyu faunajanak termeszetvedelmi ertekelese (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera), Dunantuli Dolgozatok A Termeszettudomanyi Sorozat, 6: 71-78, 1992.

Sziráki, G., Ábrahám, L., Szentakirályi, F., Papp, Z., A Check-list of the Hungarian Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia), Folia Entomologica Hungarica, 52: 113-119, 1992.

Aspöck, H., Hölzel, H., The Neuropteroidea of North Africa, Mediterranean Asia and of Europe: a comparative review (Insecta), Pure and Applied Research in Neuropterology, Proceedings of the Fifth International Symposium on Neuropterology, Canard, M., Aspöck, H., Mansell, M.W. 31-86, 1996.

Letardi, A., Pantaleoni, R.A., Neurotteri W-paleartici del Museo di Zoologia di Roma (Insecta Neuropteroidea), Fragmenta entomologica, 28(2): 277- 305, 1996.

Pantaleoni R. A., Letardi, A., I Neuropterida della collezione dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" di Bologna, Bollettino dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" di Bologna, 52: 15-45, 1998.

Hölzel, H., Wieser, C., Die Netzflüger Kärntens, Eine zusammenfassende Darstellung der Autökologie und Chorologie der Neuropterida (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) Kärntens, Carinthia II, 189/109:361-429, 1999.

Diaz-Aranda, L., Monserrat, V., Contribucion al conocimiento de los neuropteros de Teruel (Insecta, Neuropteroidae), Boletin Asoc. esp. Entom., 12: 215-231, 1988.

Aspöck, H., Aspöck, U., Die Neuropeteren Mitteleuropas. Ein Nachtrag zur synopsis der systematik. Ökologie und Biogeographia der Neuropteren Mitteleuropas., Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, 17-68, 1969a.

Arı, İ., 1999. Dilber Dağları Planipennia (Insecta:Neuropteroidea) Türlerinin Sistematik ve Faunistik Yönden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 115s.

Kacirek, A., Beitrag zur Kenntnis der Familien Myrmelontidae, Ascalaphidae and Nemopteridae (Neuroptera) der Türkei, Klapalekiana, 34: 183-188, 1998.

Tuatay, N., Kalkandelen, A., Aysev, N., Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961-1971), T.C. Tar. Bak. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları Mesleki Kitaplar Serisi, 119, 1972.

Canbulat, S., Kıyak, S., A study on the Neuroptera Fauna of Çanakkale Province (Insecta: Neuroptera). Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, 15(2): 413-418, 2002b.

Arı, İ., Kıyak, S., New and Additional Distributional and Faunistic Data of Turkish Planipennia, Journal of Entomological Research Society, 2(1): 9-15, 2000.

Satar, A., Özbay, C., Remarks on Neuroptera of Southeastern Turkey, Entomologica Fennica, 15: 119-224, 2004.

Canbulat, S., Kıyak, S., Contribution of the Fauna of Neuroptera (Insecta) of South Western Anatolia, Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 13: 9- 60, 2005.

Berber, A., 2008. Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Batısı) Neuroptera (Insecta) Faunasının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Fen Bil. Enstitüsü. Sakarya, 154s.

Monserrat,V.J., Sobre los Neuropteros Ibericos (I), Graellsia, 34: 171-176, 1980.

Özbay, C., Satar, A., Akkaya., A., Neuroptera Fauna of Elazığ Province (Turkey), Boletin Sociedad Entomologica Aragoesa, 36: 302, 2005.