Düzce İli Kaynaşlı İlçesinde Riskli Binaların Tespitinde Sokak Taraması Yönteminin Uygulanması

Hanifi TOKGÖZ, Hüseyin BAYRAKTAR
3.471 1.675

Öz


Düzce iline bağlı Kaynaşlı ilçe merkezinde bulunan binaların deprem tehlikesine karşı risk durumları hızlı tarama yöntemlerinden sokak taraması yöntemi ile belirlenmiştir. Sokak taraması yöntemi ile bilgileri alınan binaların risk skorları hesaplanarak risk açısından sınır değer belirlenmiştir. Çalışmada yöntemin sahada uygulanması, aşamaları ve hesap yöntemi açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kaynaşlı, Sokak Taraması, Deprem


Anahtar kelimeler


Kaynaşlı, Sokak Taraması, Deprem

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


B. Özmen, M. Nurlu ve H. Güler (1997). Coğrafi Bilgi Sistemi İle Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Sucuoğlu, H. and Yazgan, U. (2003). Simple Survey Procedures for Seismic Risk Assessment In Urban Building Stocks. Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series, Vol. IV/29, 97- 118, Kluwer Academic Publishers, 546 Pages, Netherlands.

İstanbul Deprem Master Planı (2003). BÜ, İTÜ, ODTÜ, YTÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.

Sucuoğlu, H. (2007). Kentsel Yapı Stoklarında Deprem Risklerinin Sokaktan Tarama Yöntemi İle Belirlenmesi. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul.

Deprem Şurası. (2004). Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Yapı Denetimi Komisyonu Raporu. Ankara: Deprem Şurası, 30-50.