A Morphological Study on Five Polygonum L. (Polygonaceae) Species from Turkey

Ömer KILIÇ
3.335 864

Öz


Bu çalışmada trinoküler ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak beş Polygonum L. türü (P. lapathifolium L., P. persicaria L., P. arenastrum Boreau, P. bellardii All., P. arenarium) sistematik amaçlı morfolojik olarak araştırıldı. Bu çalışma ile çalışılan örneklerden birçok özellik ve varyasyon tespit edilerek, elde edilen sonuçlar Türkiye florası ve konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldı. Ayrıca bu çalışma ile bitkilerin teşhisinin kolaylığı açısından yeni morfolojik özellikler tespit edilerek çalışılan Polygonum türlerinin deskripsiyonu genişletildi

Anahtar kelimeler


Polygonum, Morfoloji, Sistematik

Tam metin:

PDF ÖZET