İnşaat Sektörü İş Gücü Profilinin Düzce Örneğinde İncelenmesi

Hüseyin BAYRAKTAR
3.371 1.509

Öz


Bu çalışmada, inşaat sektörü iş gücü profili 1. Derece Deprem Bölgesinde yer alan Düzce örneğinde çok yönlü olarak incelenmiş ve sektör çalışanlarının genel profilleri işçi ve teknik eleman bazında anket çalışmasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek inşaat sektörü iş gücü profili açısından öne çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler


Düzce, İnşaat sektörü, Deprem

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


O. Ergünay, Türkiye’nin Afet Profili, TMMOB Afet Sempozyumu, İzmir-Türkiye, (2007)

Y .H. Önen, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı (439-440) (2005) 5-6. Anonim, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, No:26454, Tarih: 06.03.2007

Z. Gündüz, U. Dağdeviren, A.B. Sünbül, S. Demirkol, O. Kara, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Sonucu Hasar Tespit Çalışmalarının Hukuki Boyutu, TMMOB Afet Sempozyumu, İzmir-Türkiye, (2007) Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/1999_G%C3%B6lc%C3%BCk_depremi (Erişim tarihi: 17 Temmuz, 2014).

Anonim, http://tr.wikipedia.org/wiki/1999_D%C3%BCzce_depremi (Erişim tarihi: 17 Temmuz, 2014).

Anonim, Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına ilişkin kanun, T.C. Resmi Gazete, No: 26200, Tarih:16/06/2006.