Geri Dönüşüm İplikçiliğin Önemi ve İplik Üretim Yöntemleri

Yusuf ERSOY, Mehmet ZIRAPLI
3.550 1.209

Öz


İnsan istek ve ihtiyaçları son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızla değişmektedir. Bu değişimler insan hayatına kolaylıklar getirirken, diğer yandan çevreyi ve doğal kaynakları olumsuz yönde etkilemektedir. Artan insan nüfusuna bağlı olarak doğadan kullanılan hammadde ve malzeme oranı da artmaktadır. Bu artış beraberinde çevre sorununu ve doğal kaynak sıkıntısını getirmektedir. Bu derlemede iplik sektöründe geri dönüşümünün önemi ve sağlayacağı faydalar üzerinde durulmuştur

Anahtar kelimeler


Geri dönüşüm, Rejenere iplik, Open-end iplikçiliği

Tam metin:

PDF ÖZET