Bazı Mısır Zararlılarına Karşı Radyasyon Kullanımının Değerlendirilmesi

Hatice AVAN AKSOY, Cengiz BAHADIROĞLU, Sevil TOROĞLU
3.536 948

Öz


Mısır, birçok böcek türü tarafından yoğun şekilde zarara uğrayan bir bitkidir. Bu zararlılara karşı kullanılan kimyasal maddeler diğer canlılar ve doğa için tehdit oluşturmakta ve bundan dolayı da yeni alternatif mücadele yöntemlerinin arayışı önem taşımaktadır. Bu yöntemler arasında geniş alanlarda uygulanabilirliği, zararlı popülasyonunu kolay baskılanabilmesi ya da ortadan kaldırılması gibi avantajlara sahip olanı Böcek Kısırlaştırma Tekniği son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Güncel olarak radyasyon ışınlarının kullanımı kısırlaştırmak, öldürmek, yumurta verimini azaltmak, yumurtaların açılmasını önlemek gibi özelliklere sahiptir. Bu değerlendirmede bazı önemli mısır zararlılarına (A. ipsilon, H. armigera, H. zea, O. nubilalis, S. zeamais, S. exiqua ve T. urticae) karşı çeşitli dozlarda radyasyon ışınlarının deneysel kullanımı ile ilgili yürütülmüş ve çalışmalara yer verilmiştir

Anahtar kelimeler


Mısır zararlıları, Radyasyon kullanımı, Böcek Kısırlaştırma Tekniği

Tam metin:

PDF ÖZET