Altın Nanoparçacıklarla Katkılandırılan Nematik Sıvı Kristallerin İncelenmesi

Hasan ESKALEN, Şükrü ÖZĞAN
3.941 1.448

Öz


Bu çalışmada E7 kodlu nematik sıvı kristal karışım altın nanoparçacıklar ile katkılandırılmıştır. Saf, %3 ve %12 altın nanoparçacıklar (ANP) ile katkılandırılan E7 nematik sıvı kristal karışımının elektriksel ve optiksel özellikleri incelenmiştir. Katkılandırılan ANP ile E7’ nin eşik voltajının düştüğü, dielektrik anizotropisinin arttığı ve optik anizotropisini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Bu özelliklerin değişmesiyle sıvı kristal numunenin elektro-optik özellikleri altın nanoparçacık katkılandırma ile iyileşmiştir

Anahtar kelimeler


Altın Nanoparçacık, Sıvı Kristal, Optik geçirgenlik, Dielektrik anizotropi

Tam metin:

PDF ÖZET