Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Düzce ili Darıcı Mahallesi Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Ali ATEŞ, Burak YEŞİL
2.983 842

Öz


Bu çalışma, Düzce ili Darıcı Mahallesi yerleşim alanında yapılması planlanan iki katlı yapı alanında mevcut olan alüvyal zeminlerin olası bir deprem etkisinde sıvılaşma potansiyelinin, arazi Standart Penetrasyon Testi (SPT) verileri kullanılarak belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, yapı oturma alanında yapılan 1 adet sondaj çalışmasına ait olan SPT verileri kullanılmıştır. Yerleşim merkezinin yaklaşık 7 km Güneyinde “Düzce Fay Zonu” yer almaktadır. Bu fay zonunun yapı alanını etkileyebileceği ve en büyük ivmeyi yaratabileceği varsayılarak, araştırmaya esas alınmıştır. Toplam 75 km uzunluğundaki bu fay zonunun, olası bir depremde 1/3’sinin kırılması tahmin edilerek, moment magnitüdü 7,2 ve Türkiye’deki faylar için geliştirilen deprem atenasyon eşitliği kullanılarak 0,51 g büyüklüğünde yatay deprem ivmesi oluşabileceği hesaplanmış ve SPT verileri kullanılarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Darıcı Mahallesinde planlanan iki katlı yapı alanının yüksek dereceli sıvılaşma riski taşıdığı ortaya konulmuştur

Anahtar kelimeler


SPT, sıvılaşma riski, Düzce

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Özaydın, K., (2007), “Zeminlerde sıvılaşma”, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 231-255, İstanbul.

Iwasaki T, K., Tokida K. Tatsuoka, Watanabe, S., Yasuda, S., and Sato, H., (1982), “Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods”, Proceedings of the 13th International Conf. on Microzonation, Seattle, USA vol. 3, 1319-1330.

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, (2007), MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

Ateş A, Özdemir A. (2007), “Denizcilik Müsteşarlığı İzmir, İzmit, Mersin-İskenderun bölgeleri Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (GTHM) ve Trafik Gözetleme İstasyonu (TGİ) Projelerinin Zemin Etütleri”, Ankara

İnternet: LiqIT 4.7.3 Geologismiki (2014), “Sıvılaşma Analizi Yazılımı” www.geologismiki.gr Seed H.B, Idriss I.M., (1971). “Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential” Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 97(9), 1249-1273.

Liao S.S.C. ad Whitman R.V. (1986). Overburden Correction Factors for SPT in Sand. Journal Of Geotechnical Engineering, ASCE, 112 (3): 373-377.

Youd T.L et al., (2001), “Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of Soils”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol.127, No.10, pp.817-832

Seed H.B, Tokimatsu K, Harder L.F, and Chung R.M, (1985), “The influence of SPT procedures in soil liquefaction resistance evaluations”, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.111, No:12, pp.1425-1445.

Şaroğlu F, Emre, Ö, Kuşçu İ., (1992), “Türkiye Diri Fay Haritası”, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

Mark R. K., (1977), “Application Of Linear Statistical Model Of Earthquake Magnitude Versus Fault Length In Estimating Maximum Expectable Earthquakes”, Geology, 1977, 5: 464- 466.

Wells D.L. and K.J. Coppersmith, (1984), “New empirical relationships amoung magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement”, Bull, Seismol, Soc, America, 4, 974-1002

Ulusay R, and Tuncay E, and Sönmez H, and Gokceoglu C., (2004), “An attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey”, Engineering Geology, 74: 265–291.