Yapay Puzolanların Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kapilarite ve Basınç Dayanımına Etkisi

Ahmet BEYCİOĞLU, H. Yılmaz ARUNTAŞ
2.917 708

Öz


Bu çalışmada iki farklı yapay puzolanın kendiliğinden yerleşen betonlarda kapilarite ve basınç dayanımına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada yapay puzolan olarak uçucu kül ve yüksek fırın cürufu %20,%40 ve %60 oranında çimentoya ikame edilerek kullanılmıştır. Üretilen kendiliğinden yerleşen beton serileri üzerinde 28 günlük kür süresi sonunda kılcal su emme deneyi ile 7,28 ve 90 günlük kür süresi sonunda basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre puzolanların yüksek hacimde ikamesinde normal betonlardan beklenen düzeyde mekanik performans gösterebilen kendiliğinden yerleşen betonlar üretilebilmiştir. Ayrıca uçucu kül ikamesi kapilarite katsayısı üzerinde anlamlı bir etki oluşturmazken yüksek fırın cürufu ikame oranının artması kendiliğinden yerleşen betonların kapilarite katsayılarının önemli düzeyde düşmesine neden olmuştur

Anahtar kelimeler


Kendiliğinden yerleşen beton, Kapilarite, Basınç dayanımı, Yapay puzolan

Tam metin:

PDF ÖZET