Mimari Tasarımda Restorasyon ve Ulaşılabilirlik: Akreditasyon İhtiyacı

Hasan ÜNVER, Ruşen YAMAÇLI, Leyla Y. TOKMAN
3.630 1.476

Öz


Diğer tüm disiplinler gibi, mimari tasarımın bir dalı olan restorasyonda da herkes için insan hak ve onuruna uygun kalitede yaşam standardının sağlanabilmesi, bilgi ve hizmetlerin mutlak ulaşılabilir olmasıyla mümkündür. Bu temel koşulun sağlıklı işleyebilmesi ve sürdürülebilirliği ise tüm bilgi ve hizmetlerin her ölçekte akredite olmasıyla güçlenerek, evrensel bir anlam kazanacaktır. Bununla birlikte, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne önem ve ivme kazanarak üzerinde bir çok çalışma yapılan restorasyon, ulaşılabilirlik ve akreditasyon, tasarım süreçlerinde sık sık bir arada irdelenmeye başlamıştır. Ulaşılabilirlik standartlarının; koruma kurullarında son derece disiplinli bir bakış açısıyla değerlendirilen ve tarihi yaşam kalıplarıyla şekillenmiş yapılarda uygulanabilmesi; böylece restorasyon uygulamaları sonucu yeniden işlevlendirilen tarihi binaların ulaşılabilir hale getirilmesi başlı başına bir problem arz etmektedir

Anahtar kelimeler


Mimari tasarım, Akreditasyon, Ulaşılabilirlik, Restorasyon

Tam metin:

PDF ÖZET