2XS(FL)2Y 87/150(170) kV Yüksek Gerilim Güç Kablosu Yalıtım Arızasının İncelenmesi ve Elektriksel Ölçüm Testleri

Nihat PAMUK
3.588 3.154

Öz


Yüksek gerilim güç kablolarının güvenliği ile ilgili en önemli konulardan biri, güç kablolarına ait parça ve malzemelerin bozulmasıdır. Güç kablolarının performansı yalıtkan malzemenin mekaniksel ve elektriksel bütünlüğüne bağlıdır. Yüksek gerilim güç kablolarındaki mikro çatlaklar, güç kablolarının yalıtım özelliklerini tehdit edebilir. Bu nedenle yüksek gerilim güç kablolarında mikro çatlakların oluşması istenmez. 2XS(FL)2Y 87/150(170) kV yüksek gerilim güç kabloları çapraz bağlı polietilen (XLPE) ve etilen propilen kauçuk (EPR) gibi çeşitli katı yalıtım malzemelerini kullanır. Elektriksel ölçümler ve kimyasal analizler yüksek gerilim güç kablolarında en iyi örnek karışımı bulmak için kullanılır. Bu çalışmada, 2XS(FL)2Y 87/150(170) kV yüksek gerilim güç kablosunun yalıtım arızası incelenmiş ve arıza tespiti için uygulanan elektriksel ölçüm testleri anlatılmıştır. Arızanın tespit edilmesi ve yok edilmesi yönünde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve önleyici tedbirler açıklanmıştır

Anahtar kelimeler


Güç kablosu, Mikro çatlaklar, Elektriksel ölçüm testleri

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Y. Saner, Güç Dağıtımı 3 (Enerji Dağıtımı), Birsen Yayınevi, İstanbul, (1998).

M. Özkaya, Yüksek Gerilim Tekniği Cilt-1 Statik Elektrik Alanı ve Boşalma Olayları, Birsen Yayınevi, İstanbul, (2008).

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Elektrik Tesislerinde Koruma ve Kontrol, Elektrik Üretim İletim Müessesesi Röle ve Ölçü Aletleri Grup Müdürlüğü, Ankara, (1990).

W.A. Thue, Electrical Power Cable Engineering, Marcel Dekker, New York, (1999). Anonim, http://pektaskablo.com/Dokumanlar/5122012141626398.pdf, (Erişim tarihi: 19 Nisan, 2009).

International Electrotechnical Commission, IEC 60228, International Standard Conductors of Insulated Cables, Third Edition, 2004-11, Geneva, Switzerland, (2004).

E. Peschke, R. Von Olshausen, Cable Systems for High and Ultra High Voltages: Cable Designs and Accessories – Dimensions, Development and Testing, Kluwer Academic Publishers, (2000).

R. Bartnikas, K.D. Srivastava, Power and Communication Cables – Theory and Applications, IEEE Press, New York, (2000).

M. Acedo, I. Radu, F. Frutos, J.C. Filippini, P. Notingher Journal of Electrostatics 53(4) (2001) 267-294.

J.P. Crine, S. Pelissou, J.L. Parpal IEEE Transaction on Electrical Insulation 26(1) (1991) 140-1

A. Türkcan, İzolasyon Testleri, TEİAŞ Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, (1998).

T. Tanaka, A. Greenwood, Advanced Power Cable Technology Basic Concepts and Testing, Vol.1, CRC Press, Florida, USA, (1983).

Megger, The Lowdown on High Voltage DC Testing, AVTM22P-1, Revision B, November, (2002).

L.W. Meng, J.M. Pang Singapore Engineering (2001) 18-20.