Denk Kodlar Arasındaki Permütasyonu Bulmak

Ekrem EMRE
3.512 972

Öz


McEliece sistemi [1] gibi bazı şifreleme sistemlerinde denk kodlar kullanılmaktadır ve bu sistemlerin güvenliği verilen iki kodun denk olup olmadığının tespitine ve eğer denk iseler aralarındaki permütasyonun bulunmasının zorluğuna dayanmaktadır [2]. Bu amaç için kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi Support Splitting Algoritma [3] olarak adlandırılan yöntemdir. Bu makalede [4] de yer alan “About the Code Equivalence” adlı makaleden hareketle, Support Splitting Algoritmaya alternatif bir metot anlatılmış ve bir örneğe yer verilmiştir

Anahtar kelimeler


Denk Kodlar

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


R. J. McEliece The Deep Space Network Progress Report (42-44) (1978) 114-116.

E. Petrank , R. M. Roth. IEEE Transactions on Information Theory 43(5) (1997) 1602-1604. N. Sendrier IEEE Transactions on Information Theory 46(4) ( 2000) 1193-1203.

T. Shaska, W. C. Huffman, Advances in Coding Theory and Cryptography, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., (2007)

F. J. MacWilliams, N. J. A. Slaone, The Theory of Error- Correcting Codes, North-Holland, (1977).