Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı

Bekir ÇEVİK
3.075 1.297

Öz


Polimer malzemeler çeşitli endüstriyel alanlarında kullanılan mühendislik malzemeleridir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte polimer işleme ve üretim teknikleri de gelişmiştir. Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak yöntemi (SKNK) termoplastik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan katı hal kaynak işlemidir. Bu çalışmada, polimer esaslı malzeme (polietilen) SKNK yöntemiyle birleştirilmiştir. Deneylerde 3 mm kalınlığında polietilen malzeme kullanılmıştır. Kaynak işlemlerinde 460 ve 900 dev/dak dönme devri, 100 saniye karıştırma süresi ve 30, 45, 60 ve 75 saniye takım bekleme süresi deney parametreleri olarak seçilmiştir. Kaynaklı polietilen malzemelere çekme-makaslama testi uygulanmış ve bağlantı performansları belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Polimer, polietilen malzeme, sürtünme karıştırma nokta kaynağı, SKNK, kaynak

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Akkurt S., “Plastik Malzeme Bilgisi”, Birsen Yayınevi, 7, İstanbul, (1991).

C. Karahasanoğu, M. Erkul, “Termoplastiklerin Ultrasonik Kaynağı ve Kaynak Parametreleri” Plastik Malzemeler ve Teknolojileri Konferansı, İstanbul-Türkiye, 22-34, (1999).

H. Çetinel, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 2(3), (2000), 79-87. Mert, Ş., Mert, S., İleri Teknoloji bilimleri Dergisi, 2(1), (2013) 26-35.

Bilici, M., K., Yukler, A., İ., Materials and Design, 33, (2012), 545-550.

Bilici, M., K., Yukler, A., İ., Materials and Design, 33, (2012), 145-152.

Bilici, M. K, Yükler. A.İ., Kurtulmuş, M., Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), (2011), 111‐122.

Mert, Ş., Mert, S., İleri Teknoloji bilimleri Dergisi, 2(1), (2013), 26-35.

Kurtulmuş, M., Scientific Research and Essays,7(8), (2012), 947-956.

Kaçar, R., Emre, H.E., Demir, H., Gündüz, S., Gazi Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), (2011), 349-357.