Toplu Konut Projelerinde Maliyetlerin Regresyon Metodu ile İncelenmesi

Latif Onur UĞUR, Ali Rıza SİVRİ
2.563 805

Öz


le modele olan ihtiyaç ile toplu konut tahmini inşaat maliyetinin hesabının regresyon analiziyle yapımının modeli tasarlanmış ve yurt içi örnek uygulama ortaya konulmuştur. Nihayetinde modele uygun maliyet yapısı gösterildikten sonra çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar vurgulanmış ve öneriler açıklanmıştır. III. BULGULARBu çalışmada TOKİ tarafından projelendirilip ihale edilmiş 52 adet (3+1) ve 25 adet (2+1) daire ile oda sayısı tanımlanmamış 10 adet projeye ait, kattaki daire sayıları, kat adetleri, yapı blok sayısı, toplam alan (m), yapım yılı maliyetleri, yapım yılı ve 2013 yılı m (ÜFE) maliyetleri alınmıştır. Çizelge 1. (3+1) ve (2+1) Konutlar için veriler Oda Sayısı Kattaki Daire Sayısı Kat Sayısı Blok Sayısı Toplam Daire Sayısı Toplam Kapalı Alan Maliyet (TL/m ) Yapım Yılları 6.780 351,52 23.225 295,04 41.280 299,78 31.042 360,06 20.122 327,26 26.027 301,26 19.093 459,86 42.834 228,24 16.614 366,18

Anahtar kelimeler


Yapı Maliyeti, İnşaat Maliyeti Analizi, Tahmini Bedel, Regresyon Analizi, SWOT Analizi.

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Tapan, “Deprem Sonrası Konut Üretimi”, Mimarlık Dergisi, 8-9 :11-12, 1975

L. O. Uğur, “İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi”, TMB Yayını, 2006

R. Kanıt, U. N. “Baykan, Bina Yaklaşık Maliyetinin Çoklu Doğrusal Regresyon ile Belirlenmesi”, Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2004

K. Duncan, P. Philips ve M. Prus, “Using Stochastic Frontier Regression To Estimate The Construction Cost Inefficiency Of Prevailing Wage Laws” Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 19 Iss: 3, pp.320 – 334, 2012

S. Hwang, “Dynamic Regression Models For Prediction Of Construction Costs”, Journal of Construction Engineering and Management, 135(5), 360–367, 2009

L. O. Uğur, U. N. Baykan, “Yapı Maliyetinin Fonksiyonel Eleman Yöntemi ile Tahmini” New World Sciences Academy, Engineering Sciences, Vol. 4, Nr.4, S.449-458, 2009