Ticari Araç Sac Salıncak Düzeninin Sonlu Elemanlar Metodu ile Yorulma Analizi

Hakan KUTLAK, İlyas UYGUR
2.867 2.605

Öz


Taşıtlarda kullanılan direksiyon ve süspansiyon sistemleri, taşıtların sürüş güvenliğini sağlayan elemanlardır. Spesifik bir aracın süspansiyon sistemine ait salıncak parçasının, önceden belirlenmiş ve test ortamında etki eden yükler altındaki mukavemet, yorulma ve ömür analizini yapmak için ömür test cihazındaki koşullar ANSYS® ortamında modellenerek, ANSYS® ve nCode® programları kullanılarak çözdürülmüştür. Bu çalışma kapsamında, direksiyon ve süspansiyon sisteminin elemanını olan Peugeot Partner 635/6 Sac Salıncak parçasının mukavemet, yorulma ve ömür analizi yapılmıştır

Anahtar kelimeler


Sac Salıncak, Mukavamet, Yorulma Analizi, Ömür Analizi, ANSYS

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A.R. Yıldız, Salincak Kolunun Optimizayonu ve Yorulma Analizi, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002).

A. Fatemi, and P. Kurath, Multiaxial Fatigue Life Predictions under the Influence of Mean Stresses. J. Eng. Mater. Techn., Vol:110 (1988) 380-388.

H. J. Beermann, The Analysis of Commercial Vehicle Structures, MEP Limited, London, (1989). M. Ereke, Şasi ve Karoseri Tasarımında İleri Hesap Yöntemleri, İTÜ Makine Fakültesi, (1989).

C. C. Chu, Multiaxial Fatigue Life Prediction Method in The Ground Vehicle Industry, International Journal of Fatigue, Vol. 19 No. 1 (1997) 325-330.

F. A. Conle, C. C. Chu, Fatigue Analysis and the Local Stress-Strain Approach in Complex Vehicular Structures, International Journal of Fatigue, Vol. 19 No. 1 (1997) 317-323.

M. Giglio, FEM Submodelling Fatigue Analysis of a Complex Helicopter Component, International Journal of Fatigue, Vol. 21 (1999) 445-455.

S. C. Kerr, D. L. Russell, U. S. Patel, N.W.M. Bishop, FE-Based Wheel Fatigue Analysis Using Msc. Fatigue, 1st MSC World Automotive Conference, Munich-Germany, September (1999) 20

D. Taylor, P. Bologna, K. B. Knani, Prediction of Fatigue Failure Location on a Component Using a Critical Distance Method, International Journal of Fatigue, Vol. 22 (2000) 735 742.

C. Colquhoun, Fatigue Analysis of an FEA Model of a Suspension Component and Comparison with Experimental Data, NAFEMS Seminar Notes (2000).

S. Cindemir, C. Demir, N. Tahralı, GTD Model Jeep Şasisinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Analizi, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002) 54-61.

N. Kaya, M. İ. Karamangil, ve R. Bozkurt, Biyel Üzerine Açılan Yağlama Deliklerinin Yorulma Dayanımına Etkisinin İncelenmesi, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002) 14M. Decker, G. Savaidis, Measurement and Analysis of Wheel Loads for Design and Fatigue Evaluation of Fatigue Evaluation of Vehicle Chassis Compenents, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol: 25 (2002) 1103-1119.

M. S. Ayaroğlu, N. Tahralı, GDT Model (4x4) Askeri Aracın Aktarma Elemanlarının Birikimli Hasar Durumlarına Göre Ömür Değerlendirmeleri, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002) 47-53.

M. Arslan, M. Özkan, Araç Ömrü Benzetim Yöntemleri, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002) 62-70.

İ. M. Ereke, Taşıt Ömür Testlerinde Yol Datası Kullanımı, Otekon’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2002) 71-78.

T. Ulusoy, R. Özcan, E. Güllü, Sürekli Dört Çeker Bir Otomobil Şaftının Yorulma Analizi, Otekon’04, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2004) 113-120.

A.Ş. Şener, R. Bozkurt, İ. Korkmaz, Müşteri Kullanım Profiline Göre Taşıt Elemanları Ömrünün Sonlu Elemanlar Metodu ile Tespiti, Otekon’04, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2004) 151-1

C. Demir, N. Tahralı, K. Edis, 4x4 Arazi Aracının Dinamik Analizi, Otekon’06, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, (2006) 245-252.

M.İ. Karamangil, Bir Otomobil Arka Dingilinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Yorulma Analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2006) 311-318.

M.M. Topaç, H. Günal, N.S. Kurulay, Kamyon Arka Aks Gövdesinde Oluşan Yorulma Hasarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt: 49 Sayı: 583 (2008) 3S. Dağ, F. Fıçıcı, K. Geniş, İş Makinalarında Kırılma ve Yorulma Problemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt: 48 Sayı: 571 (2007) 3-5. M. Yaşar, Dizel Otomobil Milinin Yorulma Kırılma Analizi, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul, (2007) 544-553.

T.E. Özdemir, H. Çetinel, B. Uyulgan, Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Gerçekleştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7 No: 4 (2010) 1-11.

ANSYS® ve nCode® 14.5 Eğitim Notları, FİGES Mühendislik, Bursa, (2013).