Mandibula Kırıklarında Kullanılan “I” Tipi Plakların Tespit Konumlarının Karşılaştırılması

Arif ÖZKAN, Fatih ATİK, Yasin KİŞİOĞLU
3.223 1.601

Öz


Mandibula kırıklarında miniplak kullanımı yaygın görülen müdahale yöntemlerinden biridir. Mandibula kemiği kırıklarında plak-fiksatör uygulaması öncesi tetkiklerde kullanılacak biyomalzemenin taşıyabileceği sınır değerlerinin ortaya konması gerekir. Plak ve fiksatörün, çenenin maksimum kuvvete ulaştığı durumlar dahil her türlü etkiye karşılık verir nitelikte olması istenmektedir. Cerrahi müdahale öncesinde kullanılacak malzeme ve plak geometrisinin belirlenmesi tüm bu etkenler nedeniyle istenilen cerrahi uygulamaya ulaşmak için gereklidir. Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan Titanyum Alaşım ile tasarlanmış ve “I” geometriye sahip plakların tespit konumları kıyaslanmıştır. Her bir model ve modele ait malzeme için ANSYS® sonlu elemanlar yazılımı ile gerilme ve deformasyon kapasiteleri karşılaştırılmıştır. In vitro çalışmaları kadar kullanılabilir değerler elde edilebilen sonlu elemanlar analizi sonuçları I tipi mandibula plakları ve malzemeleri için değerlendirilmiştir. İki farklı tip mandibula kırıklarında kullanılan I tipi plakların hangi şartlar altında tespit tercihinin uygun olduğu ifade edilmiştir

Anahtar kelimeler


Mandibula, Titanyum; Sonlu eleman analizi; İnternal fiksatörler

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


İrkören S., Sivrioğlu N., Bulut B., Sonel A., Ceylan E. (2011) Üç Yıl İçerisinde Opere Edilen 63 Mandibula Fraktürü Olgusunun Retrospektif Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 12 (3), sayfa 1-4.

Çetingül E., (1977), Çocuklarda Alt Çene Kırıklarının Protez Şineler ve Perimandibuler Ligatürlerle Tedavileri, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2 (1), Sayfa 17-28. Çizmeci M., Karabulut A., (1999), Mandibula Kırıkları ve Tedavi Prensipleri, Ulusal Travma Dergisi, Cilt 5 (3), sayfa 139-146.

Bilim ve Teknik Dergisi (2002), Sayı 416, Temmuz Bülteni, Sayfa 2-3.

Sağlam M, Çetinkaya M.A., (2003), Clinical studies of orthopaedic treatments of maxillar and mandibular traumatic lesions in cats. JTVS, vol. 9, pp. 5-10.

Scott H.W., The skull and mandible. In: A. Coughlan, A. Miller (Eds) (1998), Manual of Small Animal Fracture Repair and Management. British Small Animal Veterinary Association, Hampshire, pp. 115-132.

Smith MM, Kern D.A. (1995), Skull Trauma and Mandibular Fractures. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 25, pp. 1127-1148.

Taylor R.A. (1998), Surgical Repair of Mandibular Fractures, In: M.J. Bojrab (Ed), Current Techniques in Small Animal Surgery. Williams & Wilkins Co, Baltimore, pp.977-980.

Turner T.M. (1995), Fractures of the skull and mandible. In: ML Olmstead (Ed), Small Animal Orthopedics. Mosby-Year Book Inc, St.Louis, pp. 171-179.

Gellrich NC, Suarez-Cunqueiro MM, Otero-Cepeda XL, Schon R, Schmelzeisen R, Gutwald R: (2004), Comparative Study of Locking Plates In Mandibular Reconstruction After Ablative Tumor Surgery: THORP versus UniLOCK system. J Oral Maxillofac Surg 62: pp. 186-193.

Lopez R, Dekeister C, Sleiman Z, Paoli JR. (2004), Mandibular Reconstruction Using The Titanium Functionally Dynamic Bridging Plate System: A Retrospective Study Of 34 Cases. J Oral Maxillofac Surg 62: pp. 421-426.

Martola M, Lindqvist C, Hanninen H, Al-Sukhun J. (2007), Fracture Of Titanium Plates Used For Mandibular Reconstruction Following Ablative Tumor Surgery. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 80: pp 345-352.

Atik F., Özkan A., Uygur İ., (2012), İnsan Uyluk Kemiği ve Kalça Protezinin Gerilme ve Deplasman Davranışlarının Kıyaslanması, SAUFBE Derg. 2012; 16(3): 249-253.

Ghahramanzadeh H., Kovacı H., Kaymaz İ., Alsaran A., Akaş İ.(2012), Çene Kırıklarında Kullanılan Mini Plakların Yerleştirilmesinin Simülasyonu ve Gerilme Analizi, Mühendis ve Makina, Cilt: 53(628), sayfa 44-49.

Sato L., Asprino L., Noritomi Y., Silva L., Moraes M. (2012), Comparison Of Five Different Fixation Techniques Of Sagittal Split Ramus Osteotomy Using Three-Dimensional Finite Elements Analysis, Int. J. Oral Maxillofac. Surg. Volume 41 (8), pp. 934-941

Baohui J., Wang C., Liu L. (2010), Biomechanical Analysis Of Titanium Miniplates Used For Treatment Of Mandibular Symphyseal Fractures With The Finite Element Method Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Mar;109(3), pp. 21-27

Vineeth K., Lalitha M., Kavitha P., Ranganath K., Shwetha V., Singh J., A (2012), Comparative Evaluation Between Single Noncompression Titanium Miniplate And Three Dimensional Titanium Miniplate İn Treatment Of Mandibular Angle Fracture, Journal of Cranio-MaxilloFacial Surgery, Mar;41(2), pp. 103-109.

Costa F., Bezerra M., Ribeiro T., Pouchain E., Sabói V., Soares E. (2012), Biomechanical Analysis Of Titanium Plate Systems İn Mandibular Condyle Fractures. A Systematized Literature Review, Acta Cirşrgica Brasileira, Vol. 27(6), pp. 424-429.