Seyhan Baraj Gölü’nde Yaşayan Kadife Balığı,Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Et Veriminin İncelenmesi

Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
2.123 731

Öz


Bu çalışmada, Seyhan Baraj Gölü’nden Eylül 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında yakalanan 170 adet Kadife balığı (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın et verimliliği ile çeşitli vücut organları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kadife balığı bu bölgede ekonomik öneme sahip bir türdür. Yapılan inceleme sonucunda, ortalama baş ağırlığı/vücut ağırlığı oranı % 11,15; iç organların ağırlığı/vücut ağırlığı % 8,93; yüzgeç ağırlığı/vücut ağırlığı % 2,77 ve et verimliliği % 77,07 olarak bulunmuştur. Kadife balığı popülasyonunun I-V yaşları arasındaki et verimliliği, yüzde olarak sırasıyla % 70,66, % 75,70, % 77,28, % 77,38, % 80,70 şeklinde belirlenmiştir. Sonuç olarak yaş arttıkça et verimliliğinin arttığı görülmüştür

Anahtar kelimeler


Kadife balığı, T. tinca, Et verimi, Seyhan Baraj Gölü

Tam metin:

PDF ÖZET