Deprem Yükleri Altında Kalıcı Şev Deplasmanlarının Tahmini

Deniz ÜLGEN, H. Kürşat ENGİN
2.828 1.704

Öz


Dinamik yükleme altındaki şevlerin stabilitesi genel olarak yarı-statik analiz yöntemi kullanılarak incelenir. Bu yöntem, belirli bir güvenlik katsayısını dikkate almakla birlikte, oluşan kalıcı deplasmanlar hakkında bir bilgi vermemektedir. Newmark, güçlü deprem hareketlerine maruz kalan şevlerin kalıcı deplasmanlarının tahmini için bir analiz yöntemi önermiştir. Bu çalışmada, saha şartları ve deprem özellikleri dikkate alınarak şevlerin davranışı dinamik analizlerle irdelenmiştir. Bu analizlerde, çeşitli gerçekçi şev modelleri seçilerek sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak, şevlerdeki potansiyel kayma yüzeyleri, basitleştirilmiş Bishop metoduyla belirlenmiştir. Daha sonra, kayma yüzeylerinin kritik ivmeleri ve maksimum ortalama etkin ivmeleri bulunarak, Newmark yöntemiyle şevlerin kalıcı deplasmanları hesaplanmıştır. Son olarak, deprem kaynaklı kalıcı şev deplasmanlarının ön tahmini için basit bir grafik ve formülasyon önerilmiştir

Anahtar kelimeler


Şev Stabilitesi, Dinamik Analiz, Kalıcı Deplasman, Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tam metin:

PDF ÖZET