Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Murat AYAZ, Koray ERHAN, Erkutay TAŞDEMİRCİ, Mevlüt KARAÇOR
4.180 2.110

Öz


Kontrolsüz atık sahalarında çöp depolanması sonucu koku oluşması, haşere üremesi, başıboş hayvanların beslenme ortamının oluşması, çöplerin etrafa yayılması ve yangın riski gibi sebepler bu tür çöp döküm alanlarının kontrol altına alınmasını gerektirmektedir. Bu durum kontrolsüz depolama sahalarının yerine düzenli (kontrollü) depolama sahalarının kullanımını zorunlu kılmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde düzenli depolama sahalarının sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Düzenli depolama sahaları yapısal olarak geniş bir alan üzerine tesis edilmektedir. Geniş yüzey alanına sahip bu tür tesislerde birimler arası iletişim ve kontrol SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemi ile gerçekleştirildiğinde, gerçek zamanlı izleme – kontrol, güvenli çalışma, düşük işletme maliyeti, insan iş gücü gereksiniminin azaltılması ve esneklik gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 225000 m2 üzerine kurulmuş bir katı atık bertaraf tesisinin tüm ünitelerinin kontrolü ve izlenmesi SCADA otomasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katı atık bertaraf tesisi trafo ve jeneratörün yer aldığı enerji dağıtım noktası, toplanan katı atıkların miktarının ölçüldüğü kantar noktası, atık suyun biriktirildiği atık su havuzu ve pompa istasyonu, çevre aydınlatması kontrol noktası ve tesis içerisinde yer alan bütün bileşenlerin izlendiği idari bina olmak üzere beş ayrı noktadan oluşmaktadır. Tesisin belirtilen bu beş ayrı noktasında PLC (Programmable Logic Controller) kontrol panelleri yer almaktadır. Bu noktalar arası haberleşme 1500 metrelik bir profibus hattı ile gerçekleştirilmektedir. İdari bina ile kantar bölgelerinde sistemin izleme ve kontrolünün gerçekleştirilebileceği SCADA merkezi oluşturulmuştur. Bu endüstriyel tesisin otomasyon sisteminin tasarımı ve uygulanması noktasında karşılaşılan problemler detayları ile ele alınmıştır

Anahtar kelimeler


PLC, SCADA, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Endüstriyel Otomasyon

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C. Neyim, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-4.pdf (Erişim tarihi: 29 th of November, 2013).

Anonim, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 29 th of November, 2013).

H. Toylan, H. Kuşçu, Electronic Journal of Vocational Collages, 3(1) (2013) 210.

A. Büyükgüçlü, C. Özkök, H. Erdal, İki Malzemeli Ağırlık Dozajlama Sistemi Otomasyonu İçin Scada Yazılımının Tasarlanması, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük-Türkiye, (2009) 604.

Ö. Aydoğdu, M. G. Hasırcı, H. Akçay, Bir Entegre Et Tesisinde SCADA Tabanlı Endüstriyel Kontrol Uygulaması, ELECO’08, Bursa-Türkiye, (2008) 1.

O. Bilgin, Y. Altun, M. Mutluer, Remote Monitoring and Diagnostic System of PLC Controlled an Elevator Using SCADA, 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa-Turkey, (2007) 212.

E. Köse, H. Korkmaz, A. Bulut, M. Özer, M. Uzunoğlu, S. Tumlukolcu, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1) (2012) 15.

Ş. Çavuş, F. Güney, PLC ile iplik numune boyama makinesi otomasyonu, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce-Türkiye, (2010) 1.

A. Büyükyıldız, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2) (2007) 247. R. Bayındır, O. Kaplan, C. Bayyiğit, Y. Sarıkaya, M. Hallaçlıoğlu, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27(1) (2011) 107.

R. Bayındır, Ş. Demirbaş, A. Bektaş, İ. Çolak, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(1) (2008) 154.

E. Irmak, A. Calpbinici, N. Güler, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2) (2012) 123.

N. Öztürk, C. Yılmaz, Ağ Tabanlı Endüstriyel Otomasyonda Ağ Gecikmesinin İncelenmesi, 9. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya-Türkiye (2007) 155. C. Yılmaz, İ. S. Üncü, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2) (2006) 1

J. Kjellsson, A.E. Vallestad, R. Steigmann, D. Dzung, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(10) (2009) 4279.