Invesitgation of Drilling Parameters on Thrust Force on AZ91 Magnesium Alloy by Genetic Expression Programming

Kemal ALDAŞ, İskender ÖZKUL, Ahmet TAŞKESEN, Yunus KAYIR
2.744 1.200

Öz


Bu çalışmada AZ91 magnezyum alaşımının farklı parametreler altında işlenmesi ile oluşan kesme kuvvetlerinin deneysel tabanlı teorik bir model ile tahmin edilmesi sunulmuştur. Modelleme için gerekli deneyler kuru işleme ortamında ve işleme devri ilerleme hızı ve 4 farklı matkap ucunun tam faktöriyel deney tasarımı kullanarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunca elde edilen veriler Genetic Expression yazılımı ile modellenerek kesme kuvveti tahmini için formulasyon oluşturulmuştur. Bu formulasyon kullanılarak deneyde kullanılan parametrelerin kesme kuvveti üzerindeki etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir

Anahtar kelimeler


AZ91 Magnezyum alaşımı, delme, kesme kuvveti, genetic expression modelleme, kesme hızı, ilerleme hızı

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


A. Fernández, , M. T. P. Prado, Y. Wei, A. Jérusalem International Journal of Plasticity. 27 (2011) 1739–1757.

M. J. Li, T. Tamura, N. Omura, K. Miwa Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 20 (2010) 1192−1198. B.L.Mordike, T. Ebert Materials Science and Engineering, A302 (2001) 37–45. A. Taşkesen, K. Kütükde, Measurement, 47 (2013) 321-330. P. Asadi, G. Faraji, M. K. Besharati Int J Adv Manuf Technol.,51 (2010) 247–260. M.M. Avedesian, H. Baker (Eds.) ASM Specialty Handbook Magnesium and Magnesium Alloys, The Materials Information Society, Materials Park, OH, (1999). N.Ogawa, M. Shiomi, K. Osakada, International Journal of Machine Tools & Manufacture,42 (2002) 607–614. Z. J. Shan, Z. Y. Qing., Z.Yan, X. C. Xiang, W. X. Ming, Y.Jie Trans. Nonferrous Met. Soc. China,20 (2010) 1199−1204. Z. Zhang, A. Courte, A. Luo Scripta Materialia,.39(1) (1998) 45–53. L. Wang, Y. M. Kim, J. Lee, B. S. You Materials Science And Engineering A 528 (2011) 943– 949. G. R.Ebrahimi, A. R. Maldar, R. Ebrahimi, A. Davoodi Kovove Mater 48 (2010) 277–284. C. Ferreira, Complex Systems, 13(2) (2001) 87-129. O. Çolak, C. Kurbanoğlu, M. C. Kayacan Materials and Design 28 (2007) 657–666. S. M.Mousavi, P. Aminian, A. H. Gandomi, A. H. Alavi, H. Bolandi, Advances in Engineering Software 45 (2012) 105–114. C.Kayadelen, Expert Systems With Applications 38 (2011) 4080–4087.