Ergene Nehri Hayat Buluyor

M. Cüneyt BAĞDATLI
3.212 1.273

Öz


Bu makale Trakya Bölgesinin can damarını oluşturan ve özellikle son yıllarda kirlilik boyutunun en üst düzeye ulaştığı Ergene Nehrinde yapılan rehabilitasyon çalışmalarına dikkat çekmek üzere ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Ergene Eylem Planı kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarının artarak devam ettiği ve bölgenin kalkınmasına bu tür çalışmaların son derece katkılar sağlayacağı perspektifine dayandırılarak konuyla ilgilenen tüm araştırmacıların bakış açısına katkılar sağlayacağı düşünülmüştür. Ergene Nehrinin özellikle sanayi tesislerinin atık suları ile kirletilmesi ve buna paralel olarak toprak ve su kaynakları ile birlikte nüfus ve yaşam tarzına olumsuz etkiler doğurduğu ortadadır. Ancak ilgili Bakanlığın öncülüğünde yürütülen ve bölgeyi ayağa kaldıracak bu tür çalışmanın bölgesel anlamda Trakya'ya son derece katkılara sağlayacağı aşikârdır. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede su kirliliğinin takibi ve sürekli izlenebilir halde tutulması konusunda ciddi adımlar atmıştır. Bu anlamda bölgede 2007-2010 yılları arasında gerçekleşen su parametreleri izleme kapsamında bazı kirlilik parametrelerinden üçte iki oranında iyileşme sağlanmıştır. Bu anlamda ileri atıksu arıtma tesisleri kurulmuş ve bir kısmının da inşaları halen devam etmektedir. Bölge için rehabilite çalışmaları hız kesmeden devam etmekte ve iki yıl içerisinde Ergene Nehrinin de yürütülen çevre kirliliği sorunlarının minimum düzeye indirgeneceği ve bu konuda somut çıktılar alınacağı Kurumlar bazında yürütülen çalışmaların neticesinde ortaya konulacaktır

Anahtar kelimeler


Trakya, Ergene Nehri, Çevre, Kirlilik

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


http://ergene.ormansu.gov.tr/ergene/AnaSayfa/hakkinda.aspx?sflang=tr, Erişim:11.12.2013

Anonim, 2011. Ergene Nehri Havza Koruma Eylem Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara

Anonim, 2010. Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması Final Raporu

Anonim, 2011. Havza Koruma Eylem Planı Tamamlandı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tanıtım ve Bilgilendirme Kitapçığı, Ankara

Anonim, 2011. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel İstatistik ve Envanter Bilgileri