Uzun Yıllık Sıcaklık Verilerindeki Değişim Trendinin Tarımsal Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi: Çorlu Örneği

M. Cüneyt BAĞDATLI, Ahmet İSTANBULLUOĞLU, Bahadır ALTÜRK, Cihan ARSLAN
2.172 566

Öz


Bu araştırma kapsamında Tekirdağ-Çorlu ilçesine ait 1970-2010 yılları arasındaki uzun yıllık sıcaklık değerlerinin zamansal olarak değişim durumunun izlenmesi gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilerin kuraklık gidişatı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uzun yıllık minimum, ortalama ve maksimum sıcaklık değerleri mevsimsel ve yıllık bazda, Mann Kendall, Spearman’ın Rho Testi, Mann-Kendall Mertebe Korelâsyon Testi ve Sen’in Trend Eğim Metodu testlerine tabi tutulmuşlardır. Sonuçta sıcaklıkların bölgede uzun yıllar bazında artan bir trend eğilimi oluşturduğu belirlenmiş ve bu durumun uzun dönemde tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır

Anahtar kelimeler


Çorlu, Kuraklık, Sıcaklık, İklim değişikliği

Tam metin:

PDF ÖZET