Tarla Tarımı Yapılan Toprakların Meyve Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Araştırılması: Yeşilsırt Köyü Örneği

Korkmaz BELLİTÜRK, Bahar SÖZÜBEK
2.435 1.361

Öz


Yeşilsırt, Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesine bağlı bir köydür. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan köyde daha çok buğday ve ayçiçeği ekiminde kullanılan tarım arazilerinde meyvecilik, ilçe merkezinde olduğu gibi çok küçük bir paya sahiptir. İklim özellikleri bakımından meyve yetiştiriciliğine uygun olan ve sulama suyu sıkıntısı olmayan bu bölgenin buğday ve ayçiçeği ekimi yapılan tarım alanlarından alınan 26 adet toprak örneğinin fiziksel ve kimyasal özellikleri değerlendirilerek, bu toprakların meyveciliğe uygun olup olmadığı sorgulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, toprakların pH değerleri elma, armut, erik ve kiraz yetiştirilmesi için uygundur. Fosfor, demir ve bakır bakımından iyi durumda olan topraklarda azot eksikliği mevcuttur. Toprakların yarısından fazlasında potasyum, mangan ve çinko eksikliği olduğu tespit edilmiş olup organik içerikli gübrelerle eksiklik giderilebilir. Toprakların tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alındığında, Yeşilsırt köyü topraklarının elma, armut, erik ve kiraz yetiştiriciliğine uygun olduğu saptanmıştır

Anahtar kelimeler


Meyvecilik, Muratlı, Sırtköy, Toprak

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Anonim, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü 2012 yılı Tarım Raporu http://www.tekirdagtarim.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 09.10.2013).

Anonim, Sırtköy haritası, https://maps.google.com/ (Erişim Tarihi: 25.10.2013).

FAO, Food an Agriculture Organization of the United Nations, www.faostat.fao.org (Erişim Tarihi: 29.08.2013).

M.L. Jackson, Soil Chemistry Analysis, Prentice Hall, USA, (1965).

U.S. Salinity Laboratory Staff, Diagnosis and Improvement of Saline and Sodic Soils. USDA. Handbook 60. Gov. Printing Office, Washington, D.C., ( 1954).

M.T. Sağlam, Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri, N.K.Ü. Ziraat.Fakültesi Yayın No: 2, Tekirdağ, (2008).

I. Gedikoğlu, Toprak Verimliliğinin Tayininde Kullanılan Laboratuvar Analiz Yöntemleri, KHGM, Şanlıurfa Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yayın No: 55, Şanlıurfa, (1990).

T. Greweling, M. Peech, Chemical Soil Tests. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn. Bull. No: 960, USA, (1960).

A. Tüzüner, Laboratory Handbook of Soil and Water Analysis, T.C. Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Rural Services Publishing, Ankara, (1990).

B. Kacar, Toprak Analizleri, Nobel Yayın, Ankara, (2009).

W.I. Lindsay, W.A. Norvell, Development of DTPA Micronutrient Soil Test, Soil Sci. Am. Proc. (35) (1969) 600-602.

FAO, Micronutrient Assesment at the Country Level: An International Study, FAO Soils Bulletin 63, Rome, (1990).

Tovep, Türkiye Toprakları Verimlilik Envanteri, TC Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, (1991).

A. Güneş, M. Aktaş, A. İnal, M. Alpaslan, Konya Kapalı Havza Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No:1453, Ankara, (1996).

A. Güneş, M. Alpaslan, A. İnal, Bitki Besleme ve Gübreleme, A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No:1581, Ankara, (2010).

R. Gerçekçioğlu, Ş. Bilginer, A. Soylu, Genel Meyvecilik, Nobel Yayınları, Ankara (2008). Anonim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, www.mgm.gov.tr/verideğerlendirme/il-ve-ilçeleristatistik.aspx?m=TEKIRDAG (Erişim Tarihi: 11.09.2013).

Ş. Bilginer, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, Ders kitabı No:46, Samsun, (2002).

R. Özçağıran, A.Ünal, E. Özeker, M. İsfendiyaroğlu, Ilıman İklim Meyve Türleri Yumuşak Çekirdekli Meyveler Cilt-II, Ege Üni. Ziraat Fak. Yayınları, No:556, (2005).

R. Özçağıran, A.Ünal, E. Özeker, M. İsfendiyaroğlu, Ilıman İklim Meyve Türleri Sert Çekirdekli Meyveler Cilt-I, Ege Üni. Ziraat Fak. Yayınları No:553, İzmir, (2005).

M.T. Sağlam, Gübreler ve Gübreleme, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:149, Tekirdağ, (2005).

B. Kacar, V. Katkat, Bitki Besleme, Nobel Yayın, Ankara, (2007).