Güç Elektroniği Dönüştürücü Modelleri Eğitim Modülü

Aslınur Büşra KARAGÜL, Derya BAŞOL, İbrahim YÜCEDAĞ
4.883 2.391

Öz


Güç yarı iletken teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler, güç elektroniği devrelerinin yer aldığı sistemlerin kullanımını arttırmıştır. Güç elektroniği, gün geçtikçe daha da genişleyen elektronik sektörünün en önemli dallarından biri haline gelmiştir. Güç elektroniğinin önemli uygulamalarından birini dönüştürücüler oluşturmaktadır. Dört temel dönüştürücü vardır.Bu çalışmada, güç elektroniği sistemlerinden dönüştürücü devre modellerinin karakteristiklerinin incelenmesi amacıyla Matlab GUI ortamında ara yüz tasarlanmıştır. Çalışma ile dönüştürücü devrelerin ayrı ayrı simülasyonlarının arayüz yardımıyla yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmadaki güç elektroniği devre modelleri Matlab Simulink programında tasarlanmıştır. Matlab GUI’de tasarlanan ara yüz ile simulink dosyaları ilişkilendirilerek simülasyonlar ara yüz üzerinde yapılmakta, devrelere ait grafikler görüntülenebilmekte ve karakteristikleri incelenebilmektedir. Böylece özellikle uygulamalı derslerin bilgisayar eşliğinde simülatörlerle işlenmesi hem zamanı kısaltmakta, hem de öğretimin daha iyi kavranması sağlamaktadır

Anahtar kelimeler


Arayüz Tasarımı, Güç Elektroniği, Güç Elektroniği Sistemleri, Güç Elektroniği Devreleri, Dönüştürücüler, Simulink, Matlab GUI, MATLAB/SIMULINK Benzetimi

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M.N. Yıldız, Güç Elektroniği Ders Notları, Ege Üniversitesi, (2009)

L. Zhou, Evaulation And Dsp Based Implementation Of Pwm Approaches For Sıngle – Phase DcAc Converters, Master Thesis, The Florıda State Unıversıty, USA, (2005)

B.K. Bose, Recent Advances İn Power Electronic, Ieee Transactıons On Power Electronıcs. Vol 7, No I. Fellow, Ieee, (1992)

T.Higashi, M.Nakahara, An Educational Simulator For Switched-Mode Power Converter, Department Of Technology Education, Kumamoto University Energy Electronics Laboratory, Sojo University, (2001)

H.Bodur, Güç Elektroniği, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, (2012)

N. Mohan, T.M. Undeland, W.P Robbıns., Güç Elektroniği, Literatür Yayınları, İstanbul, Türkiye (1989)

E. Irmak, R. Bayindir, I. Colak, M. Soysal, A remote laboratory experiment for 4-quadrant control of a DC motor, Computer Applications in Engineering Education, (2009) N. Sahin, Güç Elektroniği Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat

Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, (2006)

S. Gündoğdu, F. Boynak, Benzetim Ve Canlandırma Teknikleri Kullanılarak Güç Elektroniği Dersi Uygulaması, 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, NorthCyprus, May (2007) 657-662

N. Kırlar, A. Yayla, A. Akar, Web Tabanlı Görsel Laboratuvarda Haberleşme Sistemleri Deneyleri, 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, NorthCyprus, May (2007) 517-522 E. Akın, M. Karaköse, Elektrik Ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sanal Laboratuvarların Kullanımı, Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, (2003)

R. Kılıç, Görsel Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri , Millî Eğitim Dergisi, Sayı 136, (1997)

S. Usun, Dünyada ve Türkiye’ de Bilgisayar Destekli Öğretim, Pegem Yayıncılık, Ankara, (2000)

H.İ. Yalın, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (2000)

Ö. Demirel, S.S. Seferoğlu, E. Yağcı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, Ankara, (2001)

A. Yavuz, D. Başol, M.M. Ertay, İ. Yücedağ, Güneş Pili Modelleri Eğitim Seti, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2, (2013), 14-21

Ç. Elmas, O. Özkaraca, Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, (2008)

İ. Tosun, Güç Sistemleri Eğitimi İçin MATLAB GUI Tabanlı Bir Yük Akış Simülatörü, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye, (2008)

M. Ak, M. Tuna, A. E. Amaç, Bir Fazlı Tetikleme Devreleri İçin Eğitim Amaçlı Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, UMES’07 – Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, (2007)

S. Gündoğdu, Web Tabanlı Elektronik Eğitimi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, (2007)

S. Adak, Enerji Sistemlerinde Harmonik Distorsiyununun Azaltılması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, (2003)