Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)

Hüsnü GERENGİ, Mine KURTAY
5.076 2.183

Öz


Sulu ortamda metaller, genellikle elektrokimyasal reaksiyonlarla korozyona uğrar. Metal/elektrolit ara yüzeyinde meydana gelen bu elektrokimyasal reaksiyonlar oldukça karmaşıktır. Dolayısıyla korozyon sürecini belirlemek için birçok elektrokimyasal yöntem geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


Korozyon, DEIS

Tam metin:

PDF ÖZET