Endüstriyel faaliyetler ve Arsenik

Bayram POYRAZ
3.138 1.271

Öz


Arsenik zehirlenmeleri dünyanın bir çok yerinde karşılaşılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durumdur. Yapılan çalışmanın amacı Ege bölgesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinin atık depolama alanında meydana gelen kazanın çevre içme sularındaki Arsenik konsantrasyonunu etkileyip etkilemediğini gözlemlemektir. Çalışma kapsamında maden işletmesinin bulunduğu noktadan başlayarak nüfüsun yoğun olduğu şehir merkezine kadar yer alan 9 farklı lokasyondan içme suyu örnekleri alınmış ve içerisindeki arsenik konsantrasyonları ICP-MS cihazıyla belirlenmiştir. Çalışma sonucunda içme sularındaki arsenik konsantrasyonun 2 lokasyon haricinde dünya sağlık örgütünün belirlediği içme sularındaki tolere edilebilir limitlerin altında olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın bölge içme suyu kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Anahtar kelimeler


Arsenik, İçme suyu, İşletme kazaları

Tam metin:

PDF ÖZET