Flor Katkılı ZnO İnce Filmlerin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman KERLİ, Ümit ALVER, Hakan YAYKASLI, Saniye TEKEREK
3.579 1.538

Öz


Bu çalışmasında, kimyasal püskürtme yöntemi ile katkısız ve flor katkılı ZnO filmler üretildi. Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile 450 °C taban sıcaklığında cam altlıklar üzerine ZnO ve Flor katkılı ZnO ince filmleri ZnCl2 tuzu kullanılarak elde edilmiş ve elde edilen bu ince filmlerin fiziksel özellikleri incelenmiştir. Filmlerin X- ışını toz kırınım deseninden, ince filmlerin kristal yapısının hekzagonal würtzit yapıda olduğu belirlenmiştir. Optik yöntemlerle ince filmlerin yasak enerji aralıkları bulunmuştur. Filmlerin özdirençleri dört nokta yöntemi ile bulunmuştur. SEM görüntülerinden flor katkısının filmlerin morfolojik yapısını değiştirdiği görülmüştür

Anahtar kelimeler


ZnO, Kimyasal Püskürtme Yöntemi, Flor

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


K. Nomura et al., Science 300 (2003) 1269.

T. Nakada et al Sol. Energy 77 (2004) 739.

B.N. Pawar et al, Journal of Physics and Chemistry of Solids 66 (2005) 1779.

S.Y. Lee et al Thin Solid Films 437 (2005) 31.

R.Könenkamp et al Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 6004.

S.T. Mckinstry, P. Muralt, J. Electroceram. 12 (2004) 7.

Z.L. Wang, X et al, Adv. Funct. Mater. 14 (2004) 943.

M.S. Wagh et al , Mater. Chem. Phys. 84 (2004) 228.

Y. Ushio, et al, Sensor Actuat. B 17 (1994) 221.

H. Harima, J. Phys.: Condens. Matter 16 (2004) S5653.

S.J. Pearton, W. H. Heo, M. Ivill, D. P. Norton, and T. Steiner, Semicond. Sci. Technol. 19 (2004) R

Z. Zhang, C. Bao, W. Yao, S. Ma, L. Zhang, S. Hou. Superlattices and Microstructures, 49 (2011 ) 644

Y. Kim, W. Tai, Applied Surface Science, 253 (2007)4911.

B.N. Pawar et al Applied Surface Science, 254 (2008) 6294.

R. Ferro et al. Phys. Stat. Sol. 177 (2000) 477.

M.de la L. Olvera et al, Solar Energy Materials & Solar Cells, 73 (2002) 425.

Gil Ho Kim et al. Materials Chemistry and Physics 131 (2011) 77.

P.M. Ratheesh Kumar et al Materials Science and Engineering:B 117 (2005) 307. Ratheesh Kumar P. M. Spray Pyrolysed Zinc Oxıde Thin Films: Effects Of Doping And İon Beam İrradiation. Doktora Tezi. Cochin University of Science and Technology Cochin, India. 248s. (2007).