XML Anahtar Kelimeleri Yardımıyla Türkçe Aritmetik Problemlerin Anlaşılması ve Çözülmesi

Süleyman EKEN, Ekin EKİNCİ, Ahmet SAYAR
2.636 834

Öz


Doğal Dil İşleme; matematik, bilgisayar bilimi, yapay zekâ ve dilbilimi alanlarındaki çalışmaları kapsamaktadır. Yapay zekâ alanındaki çalışmaların hedeflerinden biri doğal dilde söyleneni anlamaktır. Doğal dili anlamaya yönelik birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları matematik, fizik ve mekanik alandaki problemlerin anlaşılması ve çözülmesi ile ilgilidir. Bu çalışmada, ilkokul seviyesindeki matematik problemleri anlayabilen ve çözebilen bir aritmetik problem çözücü sistem önerilmektedir. Uygulama, kelimelerin morfolojik analizi, problem tipinin tanımlanması (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve sonucun hesaplanması adımlarını içermektedir. Problem tipleri bir XML dokümanı yardımıyla belirlenmekte, bu doküman ise problem tiplerine karşılık gelen anahtar kelimeleri içermektedir. Bu uygulamanın temel katkısı, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi değerlendirmesi açısından kullanacakları eğitim materyallerini hazırlamalarına yardımcı olmaktır

Anahtar kelimeler


Doğal dil işleme, Problem çözme, Aritmetik problemler, Yapay zeka

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


P. M. Nadkarni, L. Ohno-Machado, W. W. Chapman, Natural Language Processing: An Introduction, Journal Of The American Medical Informatics Association: JAMIA [J Am Med Inform Assoc], vol. 18, no. 5, pp. 544-51, 2011.

V. V. Nabiyev , Yapay Zeka-Problemler-Yöntemler-Algoritmalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, (2005). D.G. Bobrow, A. Collins, Representation and Understanding, Academic Pres, Newyork, (1975). E. Charniak, 1969. Computer solution of calculus word problems, Proceedings of the 1st international joint conference on Artificial intelligence, Washington, (1975) 303- 316. A. Bundy, L. Byrd, G. Luger, C. Mellish, R. Milne, M. Palmer, Solving mechanics problems using meta-level inference, Department of Artificial Intelligence, Edinburgh University, Edinburgh Research Archive, (1979) 1017-1027. T. H. Huang, Y. H. Liu, H. C. Chang, Educational Technology & Society, 15(1) (2012) 248-259. G. Polya, How to solve it, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, (1945).

H. E. Chang, Y. T. Sung, S. F. Lin, Computers & Education, 46(2) (2006) 140-151.

B. S. Ilany, B. Margolin, Creative Education, Scientific Research, 1(3) (2010) 138-148. A.C.Cem Say (2001) DOI: 10.1142/S021800140100089

Ü. Çakıroğlu, World Applied Sciences Journal, 6(2) (2009) 196-202.

M.D. Akın, A.A. Akın, Türk Dilleri için Açık Kaynaklı Doğal Dil İşleme Kütüphanesi: Zemberek, Elektrik Mühendisliği, 431 (2007) 38-44.

S. Kaba, Zemberek Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Açık Kaynak Günleri ’09, (2009).