A Checklist for Zooplankton of Eastern and Southeastern Anatolia Regions (Turkey)

Hilal BULUT, Serap SALER
3.403 1.851

Öz


2004 yılında Ustaoğlu tarafından Türkiye zooplanktonu üzerine bir kontrol listesi yayınlandı ve 427 tür rapor edildi. Zooplankton türlerinden 229 tür Rotifera, 106 Copepoda ve 92 Cladocera türü olarak kaydedilmiştir. 2012’de yayınlanan Rotifera kontrol listesi’nde 341 rotifer türü rapor edildi. Son kontrol listesi işleme alındığından beri, özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok çalışma yapıldı ve bu çalışmada Türkiye içsularının bu bölgelerinde güncel zooplankton kontrol listesi hazırlandı. Tüm bu bölgelerde günümüze kadar 185 zooplankton türü kaydedilmiştir

Anahtar kelimeler


Zooplankton, İç sular, Kontrol listesi, Türkiye

Tam metin:

PDF ÖZET