Elastik Sınırlar İçerisinde Oluşan Gerilmelerin Fotoelastisite Yöntemiyle Belirlenmesi

Bekir ÇEVİK
3.538 2.203

Öz


Bu çalışmada, çelik çekme levhasında elastik sınırlar içerisinde oluşturulan eksenel çekme gerilmelerinin klasik gerilme formülleri ve fotoelastisite yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneylerde Fe37 kalite çelik levhalar kullanılmıştır. Levha üzerine fotoelastik kaplama uygulanmıştır. Kaplama malzemesi kalibre edilerek gerinimoptik katsayısı ve fringe (kuvvet çizgi sayısı) sayıları belirlenmiştir. Daha sonra levha 30, 45, 60, 75 kN eksenel çekme kuvvetlerine maruzken, levhada oluşan gerilmeler fotoelastisite analiz yöntemi ile belirlenmiştir. Fotoelastisite ile ölçülen eksenel gerilmeler ile teorik gerilme sonuçlarının ortalama % 3 sapma ile yakın değerler verdiği belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Fotoelastisite, gerilme, gerilme analizi

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


M. Bakioğlu, “Statik Mukavemet”, Beta Yayınları, (2007).

O. Yazıcıoğlu, C. Güngör, R. Yazıcıoğlu, “Makine Elemanları”, Nobel Yayınları, (2006).

H. Binici, “Çözümlü Mukavemet”, Dilara Yayınevi, (2004).

B. Çevik, A. Özer, Y. Özçatalbaş, “Köşe Kaynaklarında Oluşturulan Gerilmelerin Fotoelastisite Yöntemiyle Analizi”, The Sixth International Advanced Technologies Symposium, (2011). F. Kafkas, Ç. Karatas, A. Sozen, E. Arcaklioglu, S. Saritas, Materials and Design, 28 (2007) 2431, M. Honner, P. Litos, M. Svantner, Infrared Physics & Technology, 45 (2004) 131.

J.W.H. Price, A.Z. Paradowska, et. all., International Journal of Mechanical Sciences, 50 (2008) 5

O. Azeloğlu, İ. Keskin, M. Bayraktar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4 (2008) 41.

Vishay, TN-702-2, (2005), “Introduction to Stress Analysis by the PhotoStress® Method”, Vishay Micro-measurement, 1-14.

B. Çevik, “Kaynaklı birleştirmelerin mekanik özelliklerine kalıcı gerilmelerin etkisinin deneysel olarak belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,7-11, 30-36, 73-88, (2009).